วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

This Is The Food That The Doctor Say Can End Your Obesity. : อาหารนี้แหล่ะที่หมอบอกว่าช่วยหยุดความอ้วนของคุณได้

เมื่อเร็วๆนี้เล่นอินเตอร์เน็ตไปเรื่อยเปื่อย บังเอิญไปเจอโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งเข้า แต่ชอบคำศัพท์ obesity ครับ ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับศัพท์ว่า fat ที่แปลว่าอ้วน ไขมัน พอมาเจอคำนี้เข้าทำให้เรารู้คำศัพท์หลากหลายขึ้นอีก

เป็นประโยคซ้อนกันหลายประโยค ผมจึงมาตีแตกเพื่อเป็นความรู้และนำเอาไปเป็นแนวโปรโมทสินค้าได้อีกด้วยนะ


รูปประโยคเขาเป็นอย่างนี้ครับ

This is the food that the doctor say can end your obesity. 
ดิส อิส เดอะ ฟู้ด แธท เดอะ ด็อกเตอร์ เซย์ แคน เอนดฺ ยัวร์ โอเบสสิตี้ 
อาหารนี้แหล่ะที่หมอบอกว่าช่วยหยุดความอ้วนของคุณได้ 

ตีแตกโครงสร้างประโยค

This is the food that the doctor say เป็นประธานของประโยค(subject)

Can เป็นกริยาครับ แปลว่า สามารถ


End เป็นกริยา(verb) แปลว่า ยุติ หยุด เลิก ฯ  เป็นคำนาม(noun) จะแปลว่า ท้ายสุด ตอนจบ ฯ แต่ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ครับ

Obesity เป็นคำนาม(noun) แปลว่า การอ้วนเกินไป โรคอ้วน ในที่นี้เป็นคำที่รวมกันกับคำว่า your+obesity = ความอ้วนของคุณ ซึ่งเป็นกรรมของประโยคครับ

<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
doctor ด็อกเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก นายแพทย์ ดอกเตอร์ รักษา แก้ไข เป็นด็อกเตอร์
end เอนดฺ n. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องการ
food ฟู้ด อาหาร
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
obesity โอเบสสิตี้ N. การอ้วนเกินไป, โรคอ้วน, relate:{การมีน้ำหนักตัวมากเกินไป}
say เซย์ พูด กล่าว บอก ว่า เล่า รับสั่ง ปริปาก ออกปาก โจษจัน เปล่ง เว้า คำ
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น