No Problem Were Found On The Device Or Disk. : ไม่พบปัญหาในอุปกรณ์หรือดิสค์ของคุณ

ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ผมได้เขียนภาษาอังกฤษหัวข้อ Your Device Or Disk Was Successfully Scaned. : อุปกรณ์หรือดิสค์ของคุณผ่านการสแกนเรียบร้อยแล้ว 

หัวข้อดังกล่าวนั้นพูดถึงการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ครับ

ถ้าตัวสแกนไม่พบไวรัสก็จะแสดงผลเป็นประโยคภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งว่าไม่พบไวรัสแต่ประการใด

วันนี้จะพูดถึงอีก 2 ประโยคที่เราอาจจะพบอีกเช่นกัน 

เรามาดูความหมายกันเลยครับว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร

No problem were found on the device or disk. 
โน พร็อบเบลม เวอร์ เฟาดฺ ออน เดอะ ดิไวซฺ' ออร์ ดิสคฺ 
ไม่พบปัญหาในอุปกรณ์หรือดิสค์ของคุณ 

ประโยคบนบอกว่าอุกรณ์ต่างๆหรือว่าดิสค์เก็บข้อมูลของเราอยู่ในสภาพปกติ สามารถใช้งานได้ครับ

It's ready to use. 
อิท'ส เรดี้ ทู ยูส 
มันพร้อมสำหรับใช้งาน

ประโยคนี้เป็นการยืนยันให้เราใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้เลย ไม่ต้องแก้ไขอะไรในตัวอุปกรณ์นั้นๆครับ

<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:No problem were found on the device or disk.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
device ดิไวซฺ' n. อุปกรณ์, เครื่องประดิษฐ์, เครื่องกลไก, แผนการ, หลักในใจ,เครื่องหมาย Synonym: contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
disk ดิสคฺ "{disked, disking, disks} n. แผ่นกลม, แผ่นเสียง, จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม. Synonym: disc, circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยากจุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็งมีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้วจุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษรปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk)มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive)แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวันปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลยแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่นจานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe)ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมากปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก
ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น"
found เฟาดฺ v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ , v. ก่อตั้ง, สร้าง, หลอมหล่อ, หลอม, หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม.
it's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
problem พร็อบเบลม ปัญหา ปริศนา เปลาะ ปมปัญหา เป็นปัญหา บทสร้างในเรขาคณิต
ready เรดี้ เตรียมพร้อม พร้อมใช้ เต็มใจ รวดเร็ว ง่าย ฉลาด เงินสด ท่าเตรียมยิง สภาพเตรียมพร้อม
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
use ยูส ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้
were เวอร์ เป็น อยู่ คือ(past ของ am/are)

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น