Is It Dangerous To Go Alone? : มันอันตรายไหมถ้าเรา(เดินทาง)ไปคนเดียว

ภาษาอังกฤษวันนี้เรามาร้อยเรียงเล่าเรื่องจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์กันครับ

บนโลกใบนี้ที่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั่วๆ ซึ่งบางครั้งเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยว่าใคร อะไร จะทำอันตรายกับตัวเราเอง คนรัก ญาติพี่น้องของเรา

ชายคนหนึ่งดูเผินๆเป็นพ่อค้าขายกาแฟเหมือนคนทั่วๆไป แต่แล้ววันหนึ่งก็สวมวิญญาณร้ายก่อคดีโหดฆ่าขื่มขืน

เพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วมันแก้ไม่ทัน เวลาที่เราจะออกเดินทางต้องตั้งคำถามถามตัวเองว่า

Is it dangerous to go alone? 
อิส อิท แดงเจอรัส ทู โก อะโลน 
มันอันตรายไหมถ้า(เดินทาง)ไปคนเดียว

ใช่แล้วครับโดยเฉพาะเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ย่อมตกเป็นเหยื่อได้ง่าย 

ถ้าคำตอบคือ

No, it's not dangerous. 
โน อิท'ส น็อท แดงเจอรัส 
มันไม่อันตรายอะไรหรอก

เราก็เดินทางได้เพียงคนเดียวครับ

แต่ว่าถ้าคำตอบออกมาเป็นประมาณนี้

Yes, it's maybe dangerous. 
เยส อิท'ส เมย์บี แดงเจอรัส 
มันอาจไม่ปลอดภัยนะ

ก็ต้องหาเพื่อนร่วมเดินทางได้ด้วยกันแล้วล่ะครับ เพื่อความไม่ประมาท

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
alone อะโลน โดยลำพัง คนเดียว เปล่าเปลี่ยว ตามลำพัง ลำพัง ลำพังคนเดียว
dangerous แดงเจอรัส อันตราย
go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท "pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก informationtechnology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า ITกำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system)
เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่าเป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science)รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)"
it's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
maybe เมย์บี อาจจะ
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
not น็อท adv. ไม่
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น