I Love You Truly And No One Can Tear Us Apart. ฉันรักคุณแท้จริงและไม่มีใครจะมาแยกฉันออกจากคุณไปได้

ยังอยู่กับประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความรักครับ ประโยคที่จะนำมาตีแตกกันวันนี้ เป็นประโยคที่ผู้พูดบอกว่าเขานั้นน่ะรักจริงแล้วก็จะไม่มีวันที่ใครๆก็แล้วแต่จะมาพรากเขาทั้งสองให้แยกออกจากกันได้ สงสัยตัวคงจะติดกันตลอดเวลาเลยกระมัง อ่ะ อ่ะ

ประโยคกินใจและสื่อความหมายดีๆแบบนี้แนะนำให้นำไปใช้กันครับ โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักครับ

ประโยชน์ได้รับในประโยคนี้คือ

- เป็นประโยคที่สื่อให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดรักจริง ไม่เปลี่ยนแปลง

- ใช้บอกให้คนที่เรารักรู้ว่า ฉันรักจริง(ไม่ได้อิงนิยาย)

รูปประโยค

I love you truly and no one can tear us apart .

ไอ ลัฟว ยู ทรูลี่ แอนด์ โน วัน แคน แทร์ อัส 
ฉันรักคุณแท้จริงไม่มีใครจะมาแยกเราออกจากกันได้

ตีแตกภาษาอังกฤษ

- ใช้คำว่า Truly ที่แปลว่า อย่างแท้จริง เข้ามาขยายคำว่า Love = รัก Truly เป็น Adverb คุณศัพท์ ช่วยบ่งบอกขยายความคำว่า Love ให้มีความชัดเจนและหนักแน่นมากขึ้น

- No one ไม่มีใคร ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า Nobody เป็นคำสรรพนามใช้แทนคำนาม- Can ถ้าเป็นคำนามแปลว่า กระป๋อง เช่น Coke can = โค๊กกระป๋อง Canned fish เป็นต้น Can เป็น auxiliary verb กริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วยเพื่อใช้ร่วมกันกับกริยาตัวอื่นๆ แปลว่า สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ เป็นต้น

- Tear apart แปลว่า ฉีกแบ่ง แยกออก เป็น กริยาวลี (Phrasal verb)

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:I love you truly and no one can tear us apart.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
and แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
apart อะพาร์ทฺ' adv., adj. ต่างหาก, คนละต่างหาก, เป็นชิ้น ๆ-apartness n. Synonym: aloof, separately Anonym: together)
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
i ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
love ลัฟว รัก / ชอบ
no โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
no one โนวัน PRON. ไม่มีใคร syn:(nobody){no man}(none) ant:(everybody)(everyone) PRON. ไม่มีใคร syn:(nobody)
one วัน หนึ่ง
tear แทร์ n. น้ำตา, ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา vt., vi., n. (การ) ฉีก, ฉีกขาด, ฉีกออก, ดึง, ทิ้ง, รื้อ, รื้อทิ้ง, รื้อออก, รูด, พราก, ถูกฉีก, ถูกดึง, เร่งรียไป, รอยฉีก, ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล, น้ำตาคลอ, ทำให้น้ำตาไหล, โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่
tear apart เทียร์ อพาร์ท PHRV. ฉีกแบ่ง relate:{ดึงแบ่ง} syn:{pull apart} PHRV. ดุด่า relate:{ว่ากล่าว}{ต่อว่า} syn:{tell off}
truly ทรูลี่ จริง ๆ , อย่างซื่อสัตย์, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, ชัดแจ้ง,โดยใจจริง, อย่างจงรักภักดี
us อัส เรา
you ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น