ช่วยนำหนังสือขออนุมัตินี้ให้จิมหน่อยสิ / Can You Give This Ask For Approval Letter To Jim.

"การฝากของไปให้คนใดคนหนึ่ง" ภาษาอังกฤษคือ


ภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้เรามาดูประโยคขอความช่วยเหลือหรือวานคนอื่นให้ทำนี่ทำนั่นให้ที มีมาฝากแล้วด้านล่างนี้เลยครับผม

โครงสร้างประโยคจะเป็นประมาณนี้ครับ
Give (something) to (someone) from me/someone.

ตัวอย่างประโยคคำถาม "การฝากของไปให้คนใดคนหนึ่ง"

Can you give this ask for approval letter to Jim.
แคน ยู กิฟว์ ดิส อาสค์ ฟอร์ อะพรู'เวิล เลท'เทอะ ทู จิม
ช่วยนำหนังสือขออนุมัตินี้ให้จิมหน่อยสิ

///

Please give these dolls to Jennifer from me.
พลีส กิฟว์ ดีส ดอลส ทู เจนิเฟอร์ ฟรอม มี
ฉันขอฝากตุ๊กตาให้กับเจนิเฟอร์ด้วยนะ

///

Could you please give this English translation book to Khun Focus from Khun Jamie?
คู้ลด์ ยู พลีส กิฟว์ ดิส อิงลิช แทรนซฺเล'เชิน บุ๊ค ทู คุณ โฟ'คัส ฟรอม คุณ เจมี่
ฝากหนังสือการแปลภาษาอังกฤษจากเจมี่ให้คุณโฟกัสหน่อยสิ

ตัวอย่างประโยคคำตอบรับ

It's okay .
อิท'ส โอเค
ได้เลย

///

Certainly.
เซอร์เทนลี
ได้สิ

///

หากเพื่อนๆมีข้อแนะนำ สามารถ comment กันมาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ I want to say good bye for now.

ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้

สวัสดีครับ

<>

>อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
>อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
>อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Approval อะพรู'เวิล n. การเห็นด้วย, การอนุญาต, การแสดงความพอใจ Synonym: approbation, acceptance, favour Anonym: disapproval)
Ask อาสค์ ขอร้อง ต้องการ เชิญ ถาม บอกราคา
Book บุ๊ค หนังสือ จอง บันทึกข้อหา
Can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
Certainly เซอร์เทนลี แน่นอน
Could คู้ลด์ สามารถ
Dolls ดอลส n. ตุ๊กตา, หญิงที่สวยงามมาก, ชายงาม, คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt., vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา)
English อิงลิช ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ ของคนอังกฤษ เกี่ยวกับชาติอังกฤษ
Focus โฟ'คัส {focused, focusing, focuses} n.โฟกัส, จุดรวมแสง, จุดความสนใจ, จุดศูนย์รวม, จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง, ทำให้รวมแสง, เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง, รวมแสง Synonym: hub, center, eye, heart -pl. focuses, foci (ในที่นี้ใช้เป็นชื่อคน)
For ฟอร์ สำหรับ
From ฟรอม จาก
Give กิฟว์ ให้ ประทานให้ ยก ส่ง แจก กำนัล อวย
It's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
Jamie เจมี่ เจมี่ ชื่อคน(ผู้หญิง)
Jennifer เจนิเฟอร์ เจนิเฟอร์ ชื่อคน(ผู้หญิง)
Jim จิม จิม ชื่อคน(ผู้ชาย)
Khun คุณ คุณ
Letter เลท'เทอะ n. จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ, ตัวพยัญชนะ, แบบ, ตัวพิมพ์, ตัวเรียงพิมพ์, ศัพท์, สาส์น, หนังสือ, หนังอนุญาติ Synonym: . letters n. วรรณคดี, อาชีพนักประพันธ์, ความรู้ เครื่องหมาย
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Okay โอเค โอเค
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
These ดีส เหล่านี้
This ดิส นี้
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Translation แทรนซฺเล'เชิน n. การแปล, ฉบับแปล, ข้อความที่แปล, การเปลี่ยนแปลง, การย้าย Synonym: . translational adj. ###S. revision, rewording
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ความคิดเห็น