เรียนภาษาอังกฤษ [ช่วยนำหนังสือขออนุมัตินี้ให้จิมหน่อยสิ] / [Can You Give This Ask For Approval Letter To Jim.]

"ช่วยนำของสิ่งนี้ไปให้....หน่อยครับ" / "ขอฝากของอันนี้ไปให้...ด้วยครับ" ภาษาอังกฤษคือ


ไม่ว่าง!!! ถ้าคุณไม่ว่างไม่สะดวกที่จะนำของไปให้ใครคนใดคนหนึ่งด้วยตัวของคุณเอง ดังนั้นคุณจึง ต้อง"การฝากของไปให้แทน" ภาษาอังกฤษคือ...ภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้เรามาดูประโยคขอความช่วยเหลือหรือวานคนอื่นให้ทำนี่ทำนั่นให้ที มีมาฝากแล้วด้านล่างนี้เลยครับผม

โครงสร้างประโยคจะเป็นประมาณนี้ครับ

Give (something) to (someone) from me/someone.

ตัวอย่างประโยคคำถาม "การฝากของไปให้คนใดคนหนึ่ง"

Can you give this ask for approval letter to Jim?
แคน ยู กิฟว์ ดิส อาสค์ ฟอร์ อะพรู'เวิล เลท'เทอะ ทู จิม
ช่วยนำหนังสือขออนุมัตินี้ให้จิมหน่อยสิ


Please give these dolls to Jennifer from me.
พลีส กิฟว์ ดีส ดอลส ทู เจนิเฟอร์ ฟรอม มี
ฉันขอฝากตุ๊กตาให้กับเจนิเฟอร์ด้วยนะ


Could you please give this English translation book to Khun Focus from Khun Jamie?
คู้ลด์ ยู พลีส กิฟว์ ดิส อิงลิช แทรนซฺเล'เชิน บุ๊ค ทู คุณ โฟ'คัส ฟรอม คุณ เจมี่
ฝากหนังสือการแปลภาษาอังกฤษจากเจมี่ให้คุณโฟกัสหน่อยสิ

ตัวอย่างประโยคคำตอบรับ

It's okay .
อิท'ส โอเค
ได้เลย


Certainly.
เซอร์เทนลี
ได้สิหากเพื่อนๆมีข้อแนะนำ สามารถ comment กันมาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ I want to say good bye for now.

ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้

หวัดดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:
  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  Approval อะพรู'เวิล n. การเห็นด้วย, การอนุญาต, การแสดงความพอใจ Synonym: approbation, acceptance, favour Anonym: disapproval)
  Ask อาสค์ ขอร้อง ต้องการ เชิญ ถาม บอกราคา
  Book บุ๊ค หนังสือ จอง บันทึกข้อหา
  Can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
  Certainly เซอร์เทนลี แน่นอน
  Could คู้ลด์ สามารถ
  Dolls ดอลส n. ตุ๊กตา, หญิงที่สวยงามมาก, ชายงาม, คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt., vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา)
  English อิงลิช ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ ของคนอังกฤษ เกี่ยวกับชาติอังกฤษ
  Focus โฟ'คัส {focused, focusing, focuses} n.โฟกัส, จุดรวมแสง, จุดความสนใจ, จุดศูนย์รวม, จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง, ทำให้รวมแสง, เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง, รวมแสง Synonym: hub, center, eye, heart -pl. focuses, foci (ในที่นี้ใช้เป็นชื่อคน)
  For ฟอร์ สำหรับ
  From ฟรอม จาก
  Give กิฟว์ ให้ ประทานให้ ยก ส่ง แจก กำนัล อวย
  It's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
  Jamie เจมี่ เจมี่ ชื่อคน(ผู้หญิง)
  Jennifer เจนิเฟอร์ เจนิเฟอร์ ชื่อคน(ผู้หญิง)
  Jim จิม จิม ชื่อคน(ผู้ชาย)
  Khun คุณ คุณ
  Letter เลท'เทอะ n. จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ, ตัวพยัญชนะ, แบบ, ตัวพิมพ์, ตัวเรียงพิมพ์, ศัพท์, สาส์น, หนังสือ, หนังอนุญาติ Synonym: . letters n. วรรณคดี, อาชีพนักประพันธ์, ความรู้ เครื่องหมาย
  Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
  Okay โอเค โอเค
  Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
  These ดีส เหล่านี้
  This ดิส นี้
  To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
  Translation แทรนซฺเล'เชิน n. การแปล, ฉบับแปล, ข้อความที่แปล, การเปลี่ยนแปลง, การย้าย Synonym: . translational adj. ###S. revision, rewording
  You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น