3 รูปแบบการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบเกี่ยวกับ"วัน" - วันนี้เป็นวันอะไร

วิธีแต่งประโยคภาษาอังกฤษถามเกี่ยวกับเรื่อง "วัน" ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้คือ เราจะถามว่า "วันนี้เป็นวันอะไร"

ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วๆมีดังต่อไปนี้ครับ


ประโยคคำถามเกี่ยวกับวัน "วันนี้เป็นวันอะไร"


Do you know what day it is today ?
ดู ยู โนว์ วอท เดย์ อิท อิส ทูเดย์
คุณทราบไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไร

What day is today ?
วอท เดย์ อิส ทูเดย์ !
วันนี้เป็นวันอะไร

Which day is today ?
วิช เดย์ อิส ทูเดย์ !
วันนี้เป็นวันอะไร

1.ตอบด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "It is..."

It is Monday .
อิท อิส มันเดย์
มันคือวันจันทร์

It is Tuesday .
อิท อิส ทิวสเดย์
มันคือวันอังคาร

It is Wednesday .
อิท อิส เวด์นสเดย์
มันคือวันพุธ

It is Thursday .
อิท อิส เธอร์สเดย์
มันคือวันพฤหัสบดี

It is Friday .
อิท อิส ไฟรเดย์
มันคือวันศุกร์

It is Saturday .
อิท อิส แซทเทอร์เดย์
มันคือวันเสาร์

It is Sunday .
อิท อิส ซันเดย์
มันคือวันอาทิตย์

2.ตอบด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "Today is..."

Today is Monday.
ทูเดย์ อิส มันเดย์
วันนี้คือวันจันทร์

Today is Tuesday
ทูเดย์ อิส ทิวสเดย์
วันนี้คือวันอังคาร

Today is Wednesday
ทูเดย์ อิส เวด์นสเดย์
วันนี้คือวันพุธ

Today is Thursday
ทูเดย์ อิส เธอร์สเดย์
วันนี้คือวันพฤหัสบดี

Today is Friday
ทูเดย์ อิส ไฟรเดย์
วันนี้คือวันศุกร์

Today is Saturday
ทูเดย์ อิส แซทเทอร์เดย์
วันนี้คือวันเสาร์

Today is Sunday
ทูเดย์ อิส ซันเดย์
วันนี้คือวันอาทิตย์

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Day เดย์ วัน ช่วงเวลา กลางวัน
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Friday ไฟรเดย์ วันศุกร์
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Know โนว์ รู้ ทราบ
Monday มันเดย์ วันจันทร์
Saturday แซทเทอร์เดย์ วันเสาร์
Sunday ซันเดย์ วันอาทิตย์
Thursday เธอร์สเดย์ วันพฤหัสบดี
Today ทูเดย์ วันนี้ ปัจจุบันนี้ ที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน ในวันนี้ ในปัจจุบันนี้ ยุคนี้ ทุกวันนี้ สมัยนี้
Tuesday ทิวสเดย์ วันอังคาร
Wednesday เวด์นสเดย์ วันพุธ
What วอท อะไร
Which วิช ซึ่ง ที่ ใด ไหน อันไหน อันที่ อันซึ่ง คนไหน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไหน
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น