How Many Days Off Do You Get During This New Year Period? : คุณได้รับวันหยุดกี่วันช่วงปีใหม่นี้ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ช่วงปีใหม่(New year)หลายท่านจะใช้วันหยุดงานไปท่องเที่ยว เยี่ยมพ่อแม่ ครอบครัว โดยเฉพาะออกเดินทางไปต่างจังหวัดกันเรามาแต่งประโยคและแปลภาษาอังกฤษสักสองสามประโยคเพื่อเป็นแนวในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ

Question:

How many day off do you get during this New Year period?
ฮาว แมนี่ เดย์ ออฟ ดู ยู เก็ท ดูริ่ง ดิส นิว เยียร์ พรีเรียด
ปีใหม่คุณหยุดกี่วัน

Answer:

I get 5 days off actually.
ไอ เก็ท ไฟว์ เดย์ส ออฟ แอคชวลลี่
ฉันมีวันหยุด 5 วัน

And I take 2 more days vacation.
แอนด์ ไอ เทค ทู มอร์ เดย์ส เวเค'เชิน
และฉันจะลาพักร้อนเพิ่มอีก 2 วัน

Therefore, I will get 9 days off including-
แธร์ฟอร์ ไอ วิล เก็ท ไนน์ เดย์ส ออฟ อินคลูดดิ่ง
ฉะนั้น ฉันจะได้หยุดทั้งหมด 9 วัน

Saturday and Sunday all together.
แซทเทอร์เดย์ แอนด์ ซันเดย์ ออลล์ ทูเกธ'เธอะ
รวมวันเสาร์และอาทิตย์


ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วผู้คนทุกวันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตที่บ้านเกิดกันซักเท่าไหร เกิดการย้ายถิ่นฐานกันมากมาย บ้างไปอยู่ต่างจังหวัด บ้างเข้าเมือง บ้างก็โน่นเลยครับ ไปอยู่ ตปท ต่างประเทศครับ

การย้ายถิ่นฐานของคนเราดูแล้วก็คล้ายๆกับสัตว์โลกบางประเภทครับ คือจะต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นฐานเดิมหรือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองครับ

ช่วงปีใหม่สากลคือ 1 มกราคมหรือว่าจะเป็นปีใหม่ไทยแต่ตั้งเดิม 13 เมษายน ของทุกปี พี่ไทยจะออกเดินทางกันจ้าล่ะหวั่นครับ ออกันอยู่บนถนน ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร

ก็อย่างว่าแล่ะครับต้องถือโอกาสช่วงวันหยุดปีใหม่นี่แล่ะที่จะกลับบ้านกลับช่องกัน แต่คำถามสำคัญก็คือ "คุณมีวันหยุดกี่วันครับ"

ภาษาอังกฤษนี่นา...ว่ากันว่า ถ้าได้พูดวันละนิด ได้สะกิดวันละหน่อย ใช้เวลาน้อยๆ เอาบ่อยๆเข้าว่า...ไม่นาน ขี้คล้านจะพูดได้อย่างสุดเจ๋ง หุ หุ

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: How Many Day Off Do You Get During This New Year Period?

<>

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
2 ทู สอง เลข 2
5 ไฟว์ ห้า เลข 5
9 ไนน์ เลข 9
Actually แอคชวลลี่ ตามความเป็นจริง
All ออลล์ ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Answer อาน' เซอะ n., vt., vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
Day Off เดย์ ออฟ N. วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน) relate:{วันหยุดงาน} syn:(holiday)(vacation)
Days เดย์ส วัน(หลายวัน)
Days Off เดย์ส ออฟ N. วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน) relate:{วันหยุดงาน} syn:(holiday)(vacation)
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
During ดูริ่ง ในระหว่าง
Get เก็ท ได้รับ
How Many ฮาว แมนี่ กี่ เท่าไร กี่มากน้อย เท่าไหร่ เพียงใด เพียงไร
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Including อินคลูดดิ่ง PREP. รวมทั้ง relate:{รวมถึง}{รวมเข้าด้วย} syn:{together with}{along with}
More มอร์ มากกว่า มากขึ้น
New Year นิว เยียร์ ปีใหม่
Period พรีเรียด สมัย ประจำเดือน คาบ ตอน เพลา ระยะเวลา เวลาเดินรอบ สมัยก่อน
Question เควสชั่น กระทู้ เรื่องที่อภิปราย ถาม สอบถาม คำถาม ประโยคคำถาม ปัญหา การถาม การสอบถาม
Saturday แซทเทอร์เดย์ วันเสาร์
Sunday ซันเดย์ วันอาทิตย์
Take เทค เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
Therefore แธร์ฟอร์ เพราะฉะนั้น
This ดิส นี้
Together ทูเกธ'เธอะ adv. ด้วยกัน, พร้อมกัน, ร่วมกัน, เข้าด้วยกัน, ปะทะกัน, สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน, เวลาเดียวกัน, โดยไม่หยุดยั้ง
Vacation เวเค'เชิน n. ระยะหยุดงาน, ระยะหยุดภาค, การหยุดงาน, การหยุดภาค, เวลาว่าง, การออกไป, การย้ายออก, การลา. vi. หยุดงาน, หยุดภาค, ออกไป, ย้ายออก Synonym: rest, holiday
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น