Do You Want To Fill Up Your Car Tank? : คุณต้องการเติมน้ำมันรถใช่ไหมคะ/ครับ

"เติมน้ำมันเต็มถัง" ภาษาอังกฤษถ้าเราอยากจะเติมน้ำมันรถ ต้องใช้ภาษาอังกฤษประโยคแบบไหนดีล่ะครับ "เติมเต็มถัง" หรือว่า "เติมตามจำนวนเงิน" 


วันนี้เรามีประโยคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเติมน้ำมันรถยนต์มาฝากกันครับ
เริ่มกันด้วยประโยคที่เด็กปั๊มอาจจะถามท่านด้วยภาษาอังกฤษว่าจะเติมเต็มถังมั๊ย เขาเขียนหรือพูดกันด้านล่างนี้ครับ

Do you want to fill up your car tank?
ดู ยู ว้อนท ทู ฟิลล์ อัพ ยัวร์ คาร์ แทงคฺ
คุณต้องการเติมน้ำมันรถไหม


ปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะเติมเต็มถังกันใช่ไหมครับ So, you can say.

Yes, please fill up the tank.
พลีส ฟิลล์ อัพ เดอะ แทงคฺ
ครับ เติม(น้ำมัน)เต็มถังครับ

แต่ก็มีหลายคนอยู่ที่ต้องการเติมตามจำนวนเงินที่มี Budget อยู่ ลองใช้ประโยคด้านล่างนี้ดูได้เลยครับ

Please fill up for 1,000 Baht.
พลีส ฟิลล์ อัพ ฟอร์ วัน เท้าสั้นด์ บาท
เติมพันบาทครับ

ประโยคด้านล่างนี้เป็นประโยคสั้นๆที่ใช้งานกันแบบประจำๆและจำง่ายครับ

Fill her up please.
ฟิล เฮอร์ อัพ พลีซ
เติมเต็มถัง / เต็มถัง

แต่ถ้าต้องการระบุเป็นจำนวนลิตรไปเลยก็ได้นะ

I'd like 50 liters .
ไอดฺ ไลคฺ ฟิฟตี้ ลิตเตอร์'ส
เติม 50 ลิตร


ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: Do you want to fill up your car tank?

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
Car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Fill Up ฟิลล์ อัพ PHRV. ทำให้เต็มไปด้วย (สิ่งของหรือคน)
For ฟอร์ สำหรับ
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Tank แทงคฺ n. ถัง, รถถัง, บ่อน้ำ, ทะเลสาบ vt. บรรจุลงในถัง.
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
Yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น