วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

เรียนภาษาอังกฤษกับ "Instant Noodles Directions" "ขั้นตอนการปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป"

วันนี้เอาของที่เห็นที่กินกันอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันมาเรียบเรียงเป็นประโยคภาษาอังกฤษให้ได้รับความรู้กันอีกเช่นเคยครับ

หัวข้อก่อนหน้านี้เราดูได้ทราบคำว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันไปแล้ว คราวนี้เรามาดู"ขั้นตอนการเตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป(Instant Noodles Directions)"ที่เป็นภาษาอังกฤษกันบ้างครับ


Image source: theramenrater.com

Place instant noodle and seasoning into the bowl.
เพลส  อิน'สเทินทฺ  นู๊ดเดิ้ล  แอนด์ ซี'ซะนิง  อินทู  เดอะ โบว์ล
นำบะหมี่และเครื่องปรุงใส่ลงในชาม

Add 330 cc. boiling water.
แอด  ธรีฮันเดรดแอนด์เธอร์ตี  ซีซี บอยลิ่ง  วอเตอร์
เติมน้ำเดือด 330 ซีซีลงไป

Cover for 3 minutes.
โคเวอร์ ฟอร์ ธรี มินนิทส์
ปิดฝาไว้ประมาณ 3 นาที

Stir noodle and serve.
สเทอร์  นู๊ดเดิ้ล  แอนด์ เซิร์ฟ
คนบะหมี่และพร้อม(เสิร์ฟ)รับประทาน

ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ
See you again,
Good bye,

<>

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
3 ธรี จำนวน 3 / เลข 3
330 ธรีฮันเดรดแอนด์เธอร์ตี สามร้อยสามสิบ
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Boiling บอยลิ่ง {boiled, boil, boils} vi. เดือด, เป็นไอน้ำ, เดือดดาล vt. ต้มเดือด, ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด, โกรธ)-n. การต้มให้เดือด, ผี, สิว, หัวสิว
Bowl โบว์ล ชาม, ชามกลม, กระเปาะ, กระปุก, สนาม, ลูกโบว์ลิ่ง, การเล่นโบว์ลิ่ง, โยนโบว์ลิ่ง, เล่นโบว์ลิ่งม กลิ้ง, เล่น, เล่นโบว์ลิ่ง
Cc. ซีซี abbr. cubic-centimeter ลูกบาศก์เซ็นติเมตร
Cover คัฟ'เวอะ {covered, covering, covers} vt. ปกคลุม, คลุม, กลบ, ปิดคลุม, ปิดบัง, ครอบ, นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน, ครอบคลุม, รวมทั้ง, ชดเชย, ชดใช้, สังวาสกับ, กก (ไข่) , ประกบตัว. vi. แทน, ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ, ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด, ฝา, ที่ครอบ, ปก, ปลอก, ยางนอก
For ฟอร์ สำหรับ
Instant อิน'สเทินทฺ adj., adv. รีบด่วน, เร่งด่วน, ชั่วประเดี๋ยว, ทันทีทันใด, ของเดือนนี้.
Into อินทู เข้าไปยัง ตรงไปยัง เข้าไปใน เกี่ยวกับ กลายเป็น
Minutes มินนิทส์ "n. นาที, ระยะเวลาอันสั้น, การสรุป, บันทึกความจำ, adj.
ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว, ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ, เล็กมาก,
เล็กน้อยมาก, ไม่สำคัญ, สำคัญเล็กน้อย, เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt.
จับเวลาเป็นนาที, บันทึกเป็นนาที "
Noodle นู๊ดเดิ้ล ก๋วยเตี๋ยว
Place เพลส สถานที่ สถาน ที่ ตำแหน่ง ตอน แห่ง ตำบล สภาพ ประการ ตั้ง ใส่
Seasoning ซี'ซะนิง n. เครื่องชูรส, เครื่องปรุงแต่ง, เครื่องเทศ, การใช้เครื่องชูรส.
Serve เซิร์ฟว vi., vt. รับใช้, บริการ, คอยรับใช้, ปรนนิบัติ, บริการอาหาร, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, มีประโยชน์, อำนวย, ส่งเสริม, เหมาะกับ, ตอบแทน, ตอบรับ, ออกลูก, เสิร์ฟลูก, ชดใช้, แก้เผ็ด, แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ, รับหน้าที่, สนองความต้องการ, ส่งหมายศาล,
Stir สเทอร์ คน(กริยา)
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Water วอเตอร์ น้ำ น้ำแร่ แหล่งน้ำ น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ บริเวณทะเล ทำให้ชื้น ทำให้เปียก พรมด้วยน้ำ ทำให้เจือจาง ผสมน้ำ ทำให้แวววาว ทำให้เป็นลายคลื่น หลั่งน้ำ ดื่มน้ำ เกี่ยวกับน้ำ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น