Do You Know A Cereal Filling Bun? นายรู้จักขนมปังไส้ธัญพืชมั๊ย | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เรื่่องขนมปังแบบกลมๆมีไส้ธัญพืช มีลักษณะนุ่มๆ รสชาดหวานเล็กน้อย เหมาะกับการทานเจด้วยสิครับ

วันนี้ยกเอาบทสนทนา(Dialog)ระหว่าง "ไมเคิล" กับ "บัวเข่ง" ตัวละครเอกของบล็อก ตีแตกภาษาอังกฤษ คุยกันเกี่ยวกับ "BUN" ครับ

Buakheng:
Do you know a cereal filling bun ?
ดู  ยู  โนว์  เอ  เซีย'เรียล  ฟิล'ลิง  บัน !
นายรู้จักขนมปังไส้ธัญพืชมั๊ย
Image source: grocerygems.blogspot.com

Michael:
Yes, of course I like it so much ?
เยส  ออฟ คอร์ส  ไอ  ไลค์  อิท  โซ  มัช !
รู้จักดีเลยหล่ะบัวเข่ง ชอบมากด้วยนะ

Buakheng:
What does it look like ?
วอท  ดาส  อิท  ลุค  ไลค์ !
มันเป็นยังไงเหรอ ไมเคิล

Michael:
It a round bun stuffing inside with cereal and more .
อิท  เอ  เรานด์  บัน สตัฟฟิ่ง อินไซดฺ'  วิท  เซีย'เรียล  แอนด์  มอร์
มันเป็นขนมปังลูกกลมๆใส่ไส้ธัญพืชและก็มีอย่างอื่นๆอีก

Michael:
Thanks, by chance don't forget to get me one.
แทงค์ส  บาย  ชานซฺ  ด็อน'ท  ฟอร์เกท  ทู  เก็ท  มี  วัน
อย่าลืมเอามาฝากฉันสักชิ้นนะ

Buakheng:
That would be fine.
แดท วู ล์ด  บี  ไฟน์
ได้เลย

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Be บี อยู่ ใกล้
Bun บัน N. ขนมปังนุ่มรสหวาน syn:(roll) N. มวยผม N. กระต่าย relate:{กระรอก} N. หางของกระต่าย N. อาการเมา
By chance บาย ช้านจฺ IDM. โดยบังเอิญ relate:{โดยไม่รู้สาเหตุ}
Cereal เซีย'เรียล N. ธัญพืช N. เมล็ดธัญพืช syn:(grain)(seed)(corn) N. อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืช (มักจะรับประทานโดยใส่นม) syn:{breakfast cereal}
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
Don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
Filling ฟิล'ลิง n. สิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, ไส้ในขนม, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง, การเข้าทำงานแทน Synonym: . fillingly adj.
Fine ไฟน์ สบายดี ดี วิจตร งาม ละเอียด ปรับ ปรับโทษ
Forget ฟอร์เกท ลืม
Get เก็ท ได้รับ
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Inside อินไซดฺ' prep., adv. ข้างใน, ภายใน, ด้านใน, ในร่ม, ลี้ลับ n. ส่วนใน, เครื่องใน, ลักษณะภายใน. Synonym: . inside out กลับข้างในออก, กลับด้านในออก, โดยสมบรูณ์.
It อิท มัน
Know โนว์ รู้ ทราบ
Like ไลค์ ชอบ
Look ลุค การค้นหา การมอง ค้นหา ดู ตัดสิน เผชิญหน้า พิจารณา มีท่าทาง มีแนวโน้ม รูปร่างท่าทาง สีหน้า แสดงออก
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
More มอร์ มากกว่า มากขึ้น
Much มัช มาก
Of course ออฟ คอร์ส แน่นอน
One วัน หนึ่ง
Round เรานด์ (ทำให้ กลายเป็น)กลม, เป็นกิจวัตร อ้อมกลับมา มาก เต็มที่ กลมกล่อม อวบ คล่องแคล่ว ชัดเจน ดังกังวาน มีชีวิตชีวา รุนแรง สิ่งที่เป็นวงกลม สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม รอบ การหมุนรอบ การตรวจ การลาดตระเวณ (การชกมวย)ยก เกม (กระสุน)นัด ชุด พัก ครั้ง
So โซ ดังนั้น
Stuffing สทัฟ'ฟิง n. การยัด, การอัด, การบรรจุ, การทำให้เต็ม, การทำให้อม, การยัดไส้, สิ่งยัดไส้, สิ่งที่ใช้ยัดไส้, สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้ (สตัฟ) ไว้ดูเล่น, เครื่องอัดกันน้ำหรือของเหลวรั่ว Synonym: internal parts
Thanks แทงค์ส ขอบคุณมาก
That แดท นั้น
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
What วอท อะไร
With วิท ร่วมกับ กับ
Would วูล์ด จะ
Yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น