Yes I can./ Yes I can swim./ No I cannot./ No I can't swim. ฉันว่ายน้ำเป็น/ ฉันว่ายน้ำไม่เป็น


หลายวันก่อนผมเขียนประโยคคำถามภาษาอังกฤษว่า "Can you swim? (คุณว่ายน้ำเป็นไหม)" วันนี้ผมเอาประโยคคำตอบมากบอกกันครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคำถามอื่นๆได้นะครับ

คำตอบใช้ตามนี้ได้เลยครับ ซึ่งจะมีทั้งประโยคตอบรับและปฏิเสธ แบบสั้นและก็ประโยคยาวครับ

Yes, I can.
เยส ไอ แคน
ฉันว่ายเป็น

Yes, I can swim.
เยส ไอ แคน สวิม
ฉันว่ายน้ำเป็น

ประโยคตอบปฏิเสธ

No, I cannot.
โน ไอ แคนนอท
ฉันว่ายน้ำไม่เป็น

No, I can't .
โน ไอ ค้านท์
ฉันว่ายไม่เป็น

No, I can't swim.
โน ไอ ค้านท์ สวิม
ฉันว่ายน้ำไม่เป็น

No, I cannot swim.
โน ไอ แคนนอท สวิม
ฉันว่ายน้ำไม่เป็น

เอาล่ะครับ คราวนี้เราก็พอจะรู้กันแล้วนะครับ ถ้าว่ายไม่เป็นจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

และแล้วก็ถึงเวลาต้อง Say good bye กันอีกครั้งแล้วครับ
ผมจะกลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอีกแน่นอนครับ


<>

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
Cannot แคนนอท ไม่สามารถ
Can't ค้านท์ ไม่สามารถ
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Swim สวิม ว่ายน้ำ
Yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ความคิดเห็น