ข้อความเพื่อรักษาความสด "To Maintain Freshness Keep Refrigerated"

สินค้าหรือสิ่งของบางชนิดจะมีคุณภาพดีและอยู่ได้นานต้องเก็บใว้ในตู้เย็น ประโยคภาษาอังกฤษที่บอกให้เก็บในตู้เย็นที่เราจะเห็นได้ตามข้างกล่องหรือข้างถุงพลาสติกที่ใส่หรือห่อหุ้มสินค้าอุปโภคหรือบริโภคจะมีลักษณะประโยคประมาณนี้ครับ

To maintain freshness keep refrigerated after purchase.
ทู เมนเทน' เฟรชเนสส์ คีพ รีฟริจ'เจอเรทด์ อาฟเตอร์ เพอ'เชิส
เพื่อรักษาความสด กรุณาเก็บไว้ในที่เย็น(ตู้เย็น)หลังจากซื้อไป

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
After อาฟเตอร์ ภายหลัง หลังจาก
Freshness เฟรชเนสส์ ความสดชื่น relate:{ความกระชุ่มกระชวย}
Keep คีพ รักษา
Maintain เมนเทน' vt. ผดุงไว้, ธำรงไว้, บำรุง, รักษาไว้, ค้ำ, เกื้อกูล, อนุรักษ์, ยึดมั่น, ออกค่าใช้จ่าย.
Purchase เพอ'เชิส vt. ซื้อ, จัดซื้อ n. การซื้อ , คานงัด, อุปกรณ์ยกของ, กำลังงัด
Refrigerated รีฟริจ'เจอเรทด์ vt. ทำให้เย็นเยือก, ทำให้เย็น, แช่เย็น, ช่วยรักษาอาหารไม่ให้เน่าเสียด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น