เรียนภาษาอังกฤษกับประโยค "Add Flavour With Strawberry." : แต่งกลิ่นสังเคราะห์สตรอเบอร์รี่

"แต่งกลิ่นสังเคราะห์" / "ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์" ภาษาอังกฤษคืออะไร ใช้อย่างไร

สินค้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นซื้อจากห้างร้านทั่วๆไปหรือการตลาดแบบขายตรง สิ้นค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบางรายการก็ใช้วิธีปรุงแต่งกลิ่นสังเคราะห์เพื่อให้แลดูน่าซื้อ น่ากิน แล้วเราจะสังเกตอย่างไรว่ามันแต่งกลิ่นสังเคราะห์ล่ะครับ

วันนี้ผมจึงจะพาพวกเรามาดูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ "แต่งกลิ่นสังเคราะห์" กันครับ

No artificial flavour.
โน อาร์ทิฟิช'เชิล เฟล'เวอะ
ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์

Add flavour with strawberry.
แอด เฟล'เวอะ วิท สทรอ'เบอรี
แต่งกลิ่นสังเคราะห์สตรอว์เบอร์รี่


คราวนี้เพื่อนๆก็คงพอจะเห็นแล้วนะครับว่าเขาใช้อย่างไร

I want to go now, see you all next time,
Bye,

<>


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Add แอด เพิ่ม
Artificial อาร์ทิฟิช'เชิล adj. เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, ทำขึ้นเอง, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ.
flavour เฟล'เวอะ n. รส, กลิ่น, รสชาติ, รสนิยม, สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว, ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น, แต่งกลิ่น, ปรุงรส.
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Strawberry สทรอ'เบอรี n. พืชสตรอเบอรี ผลสตรอเบอรี
With วิท ร่วมกับ กับ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น