It Is Quite Hard To Land A Job For A Fresh Graduate. มันช่างยากที่จะหางานทำได้ง่ายๆสำหรับนักศึกษาจบใหม่

นักศึกษาที่จบใหม่หมาดๆค่อนข้างที่จะหางานทำยากมากขึ้นกันทุกวัน เพราะว่ามีนักศึกษาที่เรียนกันระดับอุดมศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าเราจะบ่นเป็นภาษาอังกฤษว่าทำไมการงานทุกวันนี้มันช่างหายากหาเย็นเหลือเกินจะพูดว่าไงดีครับ ดูประโยคดังกล่าวกันได้เลยดังต่อไปนี้ครับ

It is quite hard to land a job for a fresh graduate.
อิท อิส ไควท์ ฮาร์ด ทู แลนด์ เอ/อะ จอบ ฟอร์ เอ/อะ เฟรช แกรดูเอท
มันช่างยากที่จะหางานทำได้ง่ายๆสำหรับนักศึกษาจบใหม่Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
For ฟอร์ สำหรับ
Fresh เฟรช สด, ใหม่, สดใส, สีไม่ตก, ไม่มีประสบการณ์, การเริ่มต้น, ไม่มีมารยาท, ทะลึ่ง, ทำให้สด, ใหม่, เมื่อเร็วๆนี้, เดียวนี้
Graduate แกรดูเอท เรียนจบ ผู้สำเร็จการศึกษา
Hard ฮาร์ด "ที่ต้องใช้ความพยายามมาก อย่างใช้ความพยายามมาก
เป็นจริง ยาก โดยแรง โดยใช้สมาธิ แข็งกระด้าง (อากาศ)รุนแรง แข็ง"
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Job จอบ งาน ความรับผิดชอบ มอยหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
Land แลนด์ "n. ที่ดิน, พื้นดิน, แผ่นดิน,
ประเทศ, เขต, ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก, นำไปสู่, ยึด, จับ, จับจอง, นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก, ขึ้นฝั่ง, สู่ "
Quite ไควท์ adv. ทีเดียว, โดยสมบูรณ์, ทั้งหมด, จริง ๆ , โดยแท้จริง, มากมาย
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น