Michael, How Many Day Do You Work In A Week? : ไมเคิล นายทำงานสัปดาห์ละกี่วัน

ทำงานสัปดาห์ละกี่วัน ภาษาอังกฤษคือ


ในแต่ละสัปดาห์นั้นบางท่านทำงานซะ 7 วันเลย(ขยันมาก ก ก ก) บางท่านทำ 5 วัน แต่ก็มีอยู่หลายคนที่ทำงาน 6 วันก็มี

ไม่ว่าเราๆท่านๆจะทำงานกันอย่างหนักเท่าไรก็แล้วแต่ เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันครับกับประโยคสนทนาว่าด้วยวันทำงาน

Buakheng:

Hello Michael, How many day do you work in a week ?
เฮลโล ไมเคิล ฮาว แมนี่ เดย์ ดู ยู เวิร์ค อิน เอ/อะ วีค
หวัดดี ไมเคิล ถามหน่อยสิว่านายทำงานสัปดาห์ละกี่วัน

Michael:

Well, now I work 5 days in a week.
เวลล์ นาว ไอ เวิร์ค ไฟว์ เดย์ส อิน เอ/อะ วีค
เอ่อ ตอนนี้ฉันทำงาน 5 วันหน่ะ

Buakheng:

But I used to work 6 days a week before.
บัท ไอ ยูสด์ ทู เวิร์ค ซิกซ์ เดย์ส เอ/อะ วีค บีฟอร์
แต่เมื่อก่อนฉันทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์นะ

Michael:

I just changed to the new job responsibility a few month ago.
ไอ จัสท์ เชนจ์ ทู เดอะ นิว จอบ เรสปอนสิบิลิตี้ เอ/อะ ฟิว มันท์ อะโก
ฉันเปลี่ยนหน้าที่ใหม่เมื่อสองสามเดือนมานี้เอง

Michael:

My new office open 5 days a week.
มาย นิว ออฟฟิซ โอเพ็น ไฟว์ เดย์ส เอ/อะ วีค
ที่ทำงานใหม่เปิด 5 วันต่อสัปดาห์

Buakheng:

How good luck you are!
ฮาว กู๊ด ลัค ยู อาร์!
นายนี่ช่างโชคดีจังเลยนะ

Michael:

How about you ?
ฮาว อะเบ้าท์ ยู
แล้วนายหล่ะ

Where do you work for ?
แวร์ ดู ยู เวิร์ค ฟอร์
ทำงานอยู่ที่ไหนล่ะ

Buakheng:

Me ? I just have been laid off.
มี ไอ จัสท์ แฮฟว์ บีน แลด ออฟฟ์
ฉันเหรอะ คือว่าพึ่งถูกจ้างออกงานนะสิ

Michael:

Bad to hear that.
แบด ทู เฮียร์ แดท
ช่างแย่จัง!หวัดดี ไมเคิล เล้ง

อยากรู้อะไรเพิ่มอีกมั๊ย? ตามเรามาสิคร๊าบ :

See more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
5 ไฟว์ ห้า เลข 5
6 ซิกซ์ หก เลข 6
A เอ/อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
About อะเบ้าท์ รอบ ๆ อ้อม เวียนรอบ ราว ประมาณ ติดตัว ข้าง ๆ ตัว ในที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ แพร่หลาย ทั่ว ใกล้ ในราว หันกลับ หมุนกลับ หมุนเวียน เคลื่อนไหว
Ago อะโก adj., adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Bad แบด ร้าย เลว แย่
Been บีน เป็น อยู่ คือ (ช่อง3 ของ Be)
Before บีฟอร์ ก่อน
But บัท แต่
Changed เชนจ์ vt., vi. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนใหม่, เงินปลีก, เงินทอน, สถานที่ซื้อขาย, สิ่งที่ถูกเปลี่ยน
Day เดย์ วัน ช่วงเวลา กลางวัน
Days เดย์ส วัน(หลายวัน)
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Few ฟิว น้อย เล็กน้อย สองสาม ไม่มาก
For ฟอร์ สำหรับ
Good กู๊ด ดี เหมาะสม เก่ง ซึ่งเชี่ยวชาญ มีน้ำใจ มีเกียรติ น่าพอใจ มาก แท้จริง ความดีงาม
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
Hear เฮียร์ ได้ยิน ฟัง
Hello เฮลโล สวัสดี
How ฮาว อย่างไร
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
In อิน ใน
Job จอบ งาน ความรับผิดชอบ มอยหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
Just จัสท์ ตอนนี้ เพิ่งจะ เพียงแค่ อันที่จริง
Laid off แลด ก่อตั้ง กำหนด คลี่ คู่นอน จัดโต๊ะ ท้าพนัน ทำให้เรียบ นำเสนอ ฝัง(ศพ) วางไข่ เสพสังวาส อ้างเหตุผล (ช่อง 2 ของ lay)
Luck ลัค n. โชค, โชคดี, เคราะห์ดี, โชคชะตา. -phr. (in luck โชคดี) -Pht. (out of luck โชคไม่ดี)
Many แมนี่ มากมาย จำนวน
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
Month มันท์ เดือน
My มาย ของฉัน
New นิว ใหม่
Now นาว ตอนนี้ เนื่องจาก
Office ออฟฟิซ สำนักงาน ตำแหน่ง หน้าที่
Open โอเพ็น เปิดออก กาง เริ่มต้น ที่กว้าง เปิดโล่ง ที่เปิดอยู่
Responsibility เรสปอนสิบิลิตี้ n. ความรับผิดชอบ, ภาระ, ภาระหน้าที่, สิ่งที่รับผิดชอบ, สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่
That แดท นั้น
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Used to ยูสด์ ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้ (ช่อง 2 ของ use)
Week วีค สัปดาห์
Well เวลล์ ดี หายดี อย่างสุดๆ บ่อน้ำ ปล่อง ท่วมท้น คำขึ้นต้นประโยคคำพูดที่ไม่มีคำแปลเป็นไทย
Where แวร์ ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
Work เวิร์ค ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งาน ที่ทำงาน ชิ้นงาน ทำงาน ใช้การได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ออกกำลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน เดินเครื่อง เข้ายา ก่อผล ปั่นป่วน เดิน พยายาม ชิ้นงาน
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น