Please Do Not Leave Any Valuable Item In Your Car | กรุณาอย่าเก็บสิ่งของมีค่าใว้ในรถของท่าน

"อย่าเก็บสิ่งของมีค่าใว้ในรถของท่าน" ภาษาอังกฤษคือ


ท่านเคยนำรถไปจอดไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่นห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงหนัง ศูนย์ประชุม ฯ ซึ่งท่านจะได้รับบัตรจอดรถหรือแผ่นกระดาษเล็กๆ (Paper slip) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าท่านได้นำรถเข้ามาจอดไว้จริง

เมื่อจะนำรถคันดังกล่าวออก ท่านต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่นั้น

ข้อความในบัตรหรือกระดาษสลิปดังกล่าวจะมีประโยคเด็ดที่ท่านส่วนใหญ่จะได้พบอย่างแน่นอน วันนี้ผมจึงนำมาฝากกันด้วยการแปลเป็นภาษาไทยครับ ประโยคที่ผมพูดถึงก็คือ

Please do not leave any valuable item in your car.
พลีส ดู น็อท ลีฟ แอนี่ แวลุเอเบิล ไอเท็ม อิน ยัวร์ คาร์
กรุณาอย่าเก็บสิ่งของมีค่าใว้ในรถของท่าน

Do not leave any valuable objects in your car.
ดู น็อท ลีฟ แอนี่ แวลุเอเบิล ออฟเจ็คส อิน ยัวร์ คาร์
อย่าวางของมีค่าใว้ในรถของท่าน

Do not leave your valuable objects in your vehicle.
ดู น็อท ลีฟ ยัวร์ แวลุเอเบิล ออฟเจ็คส อิน ยัวร์ วิฮิเคิล
อย่าเก็บสิ่งของมีค่าใว้ในยานพาหนะของท่าน

Please do not leave your valuable belonging in your vehicle.
ดู น็อท ลีฟ ยัวร์ แวลุเอเบิล บีลองกิ่ง อิน ยัวร์ วิฮิเคิล
อย่าเก็บสิ่งของมีค่าส่วนตัวของท่านใว้ในยานพาหนะ

ประโยคดังกล่าวเป็นการเตือนไม่ให้ท่านเก็บของที่มีราคามูลค่าแพงๆไว้ในรถเพราะอาจสูญหายจากพวกมือดีได้ครับ อีกประการหนึ่งก็คือ เขาต้องการบอกเราๆท่านๆผู้นำรถเข้ามาจอดเป็นนัยๆว่า (เฮ้ย…ถ้าของแกหายหล่ะก็ ฉันไม่รับรู้ด้วยนะจะบอกให้ แฮ่แฮ่)

See you next time.
แล้วพบกันอีกครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more another words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
Any เอนี่ ทุกๆคน บ้าง จำนวนหนึ่ง มีจำกัด
Car คาร์ รถยนต์
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
In อิน ใน
Item ไอเท็ม เรื่อง อัน ชิ้น สิ่งของในรายการ รายการในบัญชี ข่าว มาตรา ข้อ ด้วย เช่นเดียวกัน ลงรายการ ลงบันทึก
Leave ลีฟว เหลือ ออกไป ออกเดินทาง การลาหยุด
Not น็อท ไม่
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Paper slip เปเปอร์ สลิป แผ่นกระดาษเล็กๆ
Valuable แวลูเอเบิล มีค่า มีคุณค่า มีค่าเป็นเงินมาก มีราคา มีประโยชน์มาก มีความสำคัญมาก ของมีค่า ของที่มีค่าเป็นเงินมาก
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

      ไม่มีความคิดเห็น:

      แสดงความคิดเห็น