“Never mind” = "ไม่เป็นไร ช่างมันเถอะ" หรือ "ลืมมันซะ" | ดูการใช้เพิ่มเติมและประโยคสนทนาประกอบ

เรียนภาษาอังกฤษ “Never mind” = "ไม่เป็นไร ช่างมันเถอะ" หรือ "ลืมมันซะ"
TV.com
😳 คำว่า “Never mind” จะใช้เวลาที่เราจะพูดหรืออธิบายบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นฟัง แต่ว่าเมื่อบอกซะตั้งนานเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เราพูดน่ะมันคืออะไร เรากำลังจะสื่ออะไรกับเขา

ก็ที่เราพูดมาตั้งเยอะจนเราเหนื่อยเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี เราก็เลยตัดบทไปเลยว่า “Never mind” ช่างมันเถอะ (ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร ขี้เกียจจะอธิบายแล้ว...ประมาณนั้นครับ)

ตัวอย่างการใช้

A:
Can you hear me?
แคน ยู เฮียร์ มี
ได้ยินที่ฉันพูดไหม
B:
Ha...What?
ฮะ..วอท
ฮะ ว่าอะไรนะ
A:
I said, “Can you hear me or not?”
ไอ เซด “แคน ยู เฮียร์ มี ออร์ นอท”
ฉันพูดว่า “ได้ยินที่ฉันพูดไหม”
B:
Pardon me!
พาร์ดอน มี
ขอโทษ คุณพูดว่าอะไรนะ
A:

Oh God! Never mind.
โอ กอด! เนเวอร์มายด์
โอ พระเจ้า ช่างมันเถอะ (ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยิน ไม่เป็นไร)

ถ้ามีคนเดินมาแล้วเหยียบเท้าเราเข้าโดยไม่ได้เจตนา เขาก็จะขอโทษโดยการพูดว่า
I'm so sorry for stepping on your foot.
ไอ'ม โซ ซอร์รี่ ฟอร์ ออน ยัวร์ ฟุต
ฉันขอโทษที่เหยียบเท้าคุณ
เราก็ใช้ประโยคด้านล่างนี้ตอบได้เลยเช่นกันครับ

Never mind.
เนเวอร์มายด์
ไม่เป็นไร
See you next time.
หวัดดี
แล้วพบกันอีกนะครับ
ไมเคิล เล้ง

See more another words:
  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  Apologize อะโพโลไจซ์ ขอโทษ ขออภัย แก้ตัว ขอขมา ออกตัว สมา ขออโหสิ
  Birthday เบิร์ทเดย์ วันเกิด วันประสูติ วันสมภพ วันชาตะ วันคล้ายวันเกิด
  For ฟอร์ สำหรับ
  I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  Is อิส เป็น อยู่ คือ
  Missing มิสซิ่ง ซึ่งหายไป ขาดแคลน
  Next เนกซ์ท ต่อไป
  Next time เนกซ์ท ไทม์ คราวต่อไป คราวหน้า โอกาสหน้า โอกาสต่อไป
  No โน ไม่ ไม่มี
  Problem พร็อบเบลม ปัญหา ปริศนา เปลาะ ปมปัญหา เป็นปัญหา บทสร้างในเรขาคณิต
  See ซี เห็น เข้าใจ
  That แดท นั้น
  Time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั๊ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
  You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
  Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

   ไม่มีความคิดเห็น:

   แสดงความคิดเห็น