Don’t Drive Drunk.(เมาไม่ขับ) / Go By A Taxi Instead.(กลับแท๊กซี่แทน) | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เมาไม่ขับ กลับแท๊กซี่ ภาษาอังกฤษคือ


ปัจจุบันคนไทยเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกันเป็นจำนวนมาก เราเห็นพาดหัวข่าวอยู่เป็นประจำจนทำให้คนไทยเราเห็นเรื่องที่ไม่ปกติเป็นเรื่องปกติไปซะแล้ว

สาเหตุหลักประการหนึ่งคือ “เมาแล้วขับ” ครับ

เรียนภาษาอังกฤษ มาไม่ขับ คือ Don’t Drive Drunk.
เมาไมขับ
Image source: .e90post.com

ฉะนั้นเราต้องเลิกนิสัยเลิกพฤษติกรรมดังกล่าวเสีย เพื่อที่ท่านจะได้เห็นหน้าเห็นตาคนที่ท่านรักและรักท่านไปตามระยะเวลาอันสมควรครับ

Don’t drink and drive.
ด็อนท ดริ๊งค์ แอนด์ ไดรฟ์
ไม่ดื่มแล้วขับรถนะครับ/คะ

Don’t drive drunk.
ด็อนท ไดรฟ์ ดรั๊งค์
อย่าขับรถขณะมึนเมาค่ะ/ครับ

Go by a taxi instead.
โก บาย อะ แท๊กซี่ อินสเทด
(ถ้าเมา)กลับแท๊กซี่แทนเถอะครับ/ค่ะ

ไม่เพียงแค่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังได้สิ่งเตือนใจในการขับขี่รถอีกด้วยว่า

อย่าลืมนะครับ "ถ้าเมาต้องไม่ขับ" ครับ

แล้วพบกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more another words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Don’t ด้อนท ไม่ อย่า(ย่อมาจาก Do not)
Drive ไดรฟว์ ขับ(รถ)
Drunk ดรั๊งค์ เมา เมาเหล้า มึนเมา
Go โก ไป เดิน เริ่ม เสด็จ เจริญ พ้น หมุนเวียน กระทำ บรรลุ ผ่าน เดินเหิน เจียร
Instead อิสเทด แทน
Taxi แท็กซี่ รถแท็กซี่ โดยสารแท็กซี่ (เครื่องบิน)เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 ธันวาคม 2558 20:23

    Don’t Drive Drunk. เมาไม่ขับ Go By A Taxi Instead. กลับแท๊กซี่แทน

    เราร่วมรณรงค์ขับรถปลอดภัย ทุกชีวิตยังมีลมหายใจจวบจนถึงวัยอันควร ไม่ใช่จะมาด่วนจากไปกับไอ้แค่คึกคะนอง ฉลองกันโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน!!!

    "เมาไม่ขับ" รับรองจะโชคดี

    ตอบลบ