วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Oil Spill Coated Ao Phrao Beach, Ko Samet Island, Thailand's Premier Tourist Place.


น้ำมันรั่วลงสู่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันนี้เรามาดูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยของเรากันครับ เกี่ยวกับข่าวที่เป็นประเด็นกันอยู่ในขณะนี้ก็คือ การเกิดน้ำมันรั่วที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญภาคตะวันออกของเราแห่งหนึ่งในหลายๆแห่งของประเทศไทยครับ

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนอย่างดีสำหรับเราที่จะต้องนำมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อจะได้หาวีธีการป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกครับ

เอาหล่ะครับ ตามที่จั่วหัวเริ่มต้นมานั้น ผมจะนำประโยคภาษาอังกฤษดังหัวข้อด้านบนที่น่าสนใจมาแปลกันดีกว่าครับ

สำหรับประโยคที่จะนำมาตีแตกกันวันนี้ก็คือ:

Oil spill coated Ao Phrao beach, Ko Samet, Rayong province, in Eastern Thailand. 
ออยล์ สปิล โคล์ท อ่าวพร้าว บีช เกาะเสม็ด ระยอง พรอฟวินซ์ อิน อิสเทิร์น ไทยแลนด์ 
น้ำมันรั่วสู่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกของไทย

ประโยคอื่นๆเพิ่มเติม

What is the real impact of the oil leak?
ว็อท อิส เดอะ เรียล อิมเพ็ค ออฟ เดอะ ออล ลีค
มีผลกระทบอะไรบ้างจากเหตุน้ำมันรั่ว

There is no any conclusion of the current issue.
แดร์ อิส โน เอนี คอนคลูชั่น ออฟ เดอะ เคอเร้น อิสชู
ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

///

How long should it take for the clean-up done of the beach?
ฮาว ลอง ชูล์ด อิท เทค ฟอร์ เดอะ คลีน-อัพ ดัน ออฟ เดอะ บีช
ใช้เวลานานเท่าไรในการทำความสะอาดชายหาด

Estimate approximately for one week.
อิสติเมต แอพพรอกซิแมตลี ฟอร์ วัน วีค
ประมาณ 1 สัปดาห์

คำศัพท์ ( Vocabulary )
Ao Phrao อ่าวพร้าว (คำทับศัพท์)
Approximately ประมาณ (ความหมายใกล้เคียงกับคำว่า about)
Beach ชายหาด
Clean-up done การทำให้แล้วเสร็จ
Coated เคลือบ (กริยาช่อง 2 ของ coat)
Conclusion ข้อสรุป
Current ปัจจุบัน
Eastern ตะวันออก
Estimate คาดว่า (ความหมายใกล้เคียงกับคำว่า about)
How long นานเท่าไร
Impact ผลกระทบ
In ใน
Issue ประเด็น
Ko Samet เกาะเสม็ด (คำทับศัพท์)
Leak รั่ว
Oil น้ำมัน
Province จังหวัด
Rayong ระยอง (คำทับศัพท์)
Real จริง แท้
Should จะ ควร (ใช้คล้ายกับ shall, will)
Spill หก รั่ว
Take เอา นำมา
Thailand ประเทศไทย (คำทับศัพท์)
There is มี (ใช้กับนามเอกพจน์)
Week สัปดาห์

แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น