Miss Thailand World 2013 At Cape Panwa Hotel, Phuket Video | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เมืองไทยมีการประกวดขาอ่อนมากมายหลายเวที มีทั้งนางแบบ นางสาวไทย มิสทิฟฟานี่ นางงามสงกรานต์ ประกวดธิดาผลไม้ ฯ

ส่วสการประกวดนางสาวไทยหรือ Miss Thailand World นั้น จะมีหลายขั้นตอนด้วยกันครับ เริ่มตั้งแต่เปิดรับสมัคร คัดเลือก ทำกิจกรรมทั้งนอกและในสถานที่ตามสถานที่ต่างๆหลายๆแห่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี

ปี 2013 ได้มีบางช่วงบางตอนที่ผู้ประกวดได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่โรงแรม ภูเก็ต เคป พันวา ซึ่งผมมีวิดิโอมาฝากกันด้วยครับ

มาดูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนางงามกันนิดนึงก็ดีเหมือนกัน

Miss Thailand World finalists will stay at the Training Camp of Cape Panwa Hotel, Phuket.
มิส ไทยแลนด์ เวิร์ลด ไฟนัลลิสต์ วิว สเตย์ แอท เดอะ เทรนนิ่ง แคมป์ ออฟ เคป พันวา โฮเทล ภูเก็ต
ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยรอบสุดท้ายเข้าเก็บตัวในแคมป์ที่โรงแรม เคป พันวา ภูเก็ต

They are going to do activities promoting philanthropic endeavors,-
เดย์ อาร์ โกอิ่ง ทู ดู แอคติวิตี้ส โปรโมติ่ง ฟิแลนโทรพิค เอนเดโวส์
พวกเธอจะเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

,Phuket tourism and culture in line with this year's-
ภูเก็ต ทัวริซึ่ม แอนด์ คัลเจอร์ อิน ไลน์ วิท ดิส เยียร์
การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของภูเก็ตด้วย

Miss Thailand World event slogan "True ASEAN beauty on the global stage".
มิส ไทยแลนด์ เวิร์ล อีเว้นท์ สโลแกน "ทรู เอเชียน บิวตี้ ออน เดอะ โกลบัล สแทจ"
ด้วยสโลแกนนางสาวไทยที่ว่า "ความงามแห่งเอเชียบนเวทีระดับโลก"

What do you think about this kind of lady contest?
ว็อท ดู ยู ทิ้งค์ อะเบ้า ดิส ไคน์ ออฟ เลดี้ คอนเทสต์
คุณคิดเห็นอย่างไรกับการประกวดลักษณะนี้

I have no idea.
ไอ แฮฟ โน ไอเดีย
ไม่มีความคิดเห็นครับ/ค่ะ


Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) Miss Thailand World 2013 at Cape Panwa Hotel, Phuket.
English pronunciation (คำอ่าน) มิส ไทยแลนด์ เวิลด์ 2013 แอท เคป พันวา โฮเต็ล ภูเก็ต
Translation (แปล) มิส ไทยแลนด์ เวิลด์ 2013 ที่โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต
Thai pronunciation (คำอ่าน) miss thailand world song-son-hnueng-sam thi rongram cape panwa phuket
Tense (รูปกาล) Present simple หรือ Past simple ก็ได้
Explanation (อธิบาย) ประโยคนี้จะไม่เห็นกริยาเนื่องจากลดรูป

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
About อะเบ้าท์ รอบ ๆ อ้อม เวียนรอบ ราว ประมาณ ติดตัว ข้าง ๆ ตัว ในที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ แพร่หลาย ทั่ว ใกล้ ในราว หันกลับ หมุนกลับ หมุนเวียน เคลื่อนไหว
Activities แอคทีฟ' วิทีส n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
ASEAN อาเซียน กลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันมีสิบประเทศสมาชิก
At แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
Beauty บิวตี้ ความสวยงาม สิ่งที่สวยงาม สิ่งที่ดีงาม หญิงงาม คนงาม ข้อขำ การตกแต่งให้สวยงาม ข้อได้เปรียบ คนเด่น สิ่งที่ดีเด่น
Camp แคมพฺ {camped, camping, camps} n.ค่ายที่พัก, เต้นท์, ท่าทางทีหลอกลวง, มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย, พัก, หลับนอน, ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
Cape เคพ n. แหลม, ผ้าคลุมไหล่
Contest คอนเทสต การเข้าร่วมประกวด การแข่งขัน การดิ้นรน ท้าทาย
Culture คัลเจอร์ การเตรียมดินเพื่อเพราะปลุก การพัฒนา ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Endeavors เอนเดฟ'เวอะ vi., vt. พยายาม, บากบั่น. -n. ความพยายาม, ความบากบั่น.
Event อีเวนทฺ' n. เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, ผลที่เกิดขึ้น, ผลที่ตามมา, การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (inthe event ถ้า)
Finalists ไฟ'นะลิสทฺส n. ผู้เข้ารอบสุดท้าย, ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย
Global โกล'เบิล adj. ทั่วโลก, ทั้งโลก, ทั้งหมด, เป็นรูปโลก.
Going to โกอิ่ง ทู จะ
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
Hotel โฮเทล โรงแรม
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Idea ไอเดีย ความคิด แผนการ
In อิน ใน
Kind of ไคน์ด ออฟ ชนิด / ประเภท
Lady เล'ดี n. สุภาพสตรี, หญิง, ผู้หญิง, ภรรยา
Line ไลน์ เส้นบรรทัด เส้นเบ่งเขต เส้นศูนย์สูตร เติม ปกคลุม ใส่ซับใน
Miss มิส นางสาว คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม พลาด ทำพลาด ไม่เข้าใจ หลีกเลี่ยง ขาดเรียน ไปไม่ทัน คิดถึง นางสาว หญิงสาว
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Of ออฟ ของ
On ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
Panwa พันวา แหลมพันวา จ.ภูเก็ต
Philanthropic ฟิลเลินธรอพ'พิค "adj. ใจบุญ, ใจบุญสุนทาน, มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน.
"
Phuket ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต(อยู่ทางภาคใต้ของไทย)
Phuket ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต(อยู่ทางภาคใต้ของไทย)
Promoting โปรโมติ่ง เลื่อนตำแหน่ง ช่วยเหลือให้ดีขึ้น (Promote + ing)
Slogan สโล'เกิน n. คำขวัญ, คติพจน์, คำพาดหัว, คำโฆษณา, เสียงร้องรวมพล, เสียงร้องรบ
Stage สเทจฺ n. เวที, เวทีละคร, ศิลปะละคร, ร้าน, แท่น, รถม้าโดยสาร, ระยะการเจริญเติบโต, ตอน, ระยะ, สมัย, ช่วง, โป๊ะ, ท่าเรือพื้นราบ, ชั้น, ขั้น, ขั้นบันได vt. แสดงละคร, นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
Stay สเตย์ อยู่ พัก อาศัย
Thailand ไทยแลนด์ ประเทศไทย
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
They เดย์ มันทั้งหลาย
Think ธิ้งค์ คิด
This ดิส นี้
Tourism ทัว'ริสซึม n. การท่องเที่ยว, กิจการท่องเที่ยว, อาชีพรับรองการท่องเที่ยว
Training เทรน'นิง n. การฝึก, การฝึกหัด, การฝึกฝน
TRUE ทรู adj., n., adv. (ความ)จริง, แท้จริง, ไม่ปลอม, มีศรัทธา, แน่นอน, เป็นแบบอย่าง, เชื่อถือได้, เคร่งครัด, ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง Synonym: factual, real
What วอท อะไร
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
With วิท ร่วมกับ กับ
World เวิร์ลด โลก ชาวโลก สังคมมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง ของโลก
Year's เยียร์'ส แสดงความเป็นเจ้าของหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนั้น
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น