Do You Live With Your Parents? :: คุณอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่า | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"คุณอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าครับ/คะ" ภาษาอังกฤษคือ


เมื่อเติบโตเต็มวัยคนยุโรปหรืออเมริกาก็จะออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระภายนอกซึ่งต้องช่วยเหลือตนเองเพื่อความอยู่รอดครับหรือบางคนก็อายุประมาณ 18 ปีครับ

ถึงแม้ว่าบางครอบครัวจะมีฐานะดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกๆจะสบายโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตหรือดำรงค์ชีวิตนะครับ เงินทองทรัพย์สินไม่ใช่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับโดยเฉพาะการที่ได้มาจากมรดกตกทอด ถ้าได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองนี่สิน่าคิด

การใช้ประโยคถามสถานะว่ากับคู่สนทนาว่าอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าหรือพักอยู่กับใครอะไรเทือกนี้

ประโยคด้านล่างนี้นำไปเป็นแนวพูดและแต่งประโยคใช้กันได้เลยครับผม

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) Do you live with your parents?
Translationคุณอยู่กับพ่อแม่หรือครับ/คะ
Tense (รูปกาล) Present simple
Rule (กฏ) Do+you, they, we, I / Does+he, she, it

  • ประโยคอื่นๆที่มีประโยชน์
ตอบว่า "ใช่"
Yes, I live with my parents.
เยส ไอ ลิฟ วิท มาย แพเร้นทส์
ใช่ค่ะ/ครับ ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่
ตอบว่า "ไม่ใช่"
No, I live alone.
ไอ ลิฟ อโลน
เปล่า ฉันอยู่คนเดียว
หรือจะตอบว่าอยู่กับใคร ที่ไหน ใช้ประโยคดังตัวอย่างด้านล่างครับ
I live with my friend in a condominium.
ไอ ลิฟ วิท มาย เฟรนด์ อิน อะ คอนโดมิเนียม
ฉันอยู่คอนโดกับเพื่อน
แถมประโยคคำถามเพิ่มให้อีกหนึ่งประโยคครับ
Where does she live in?
แวร์ ดาส ชี ลิฟ อิน
หล่อนอยู่ที่ไหน
ถามเกี่ยว หล่อน(She) เวลาตอบก็ใช้ หล่อน เช่นเดียวกันครับ
She lives in Ayutthaya city.
ชี ลิฟ อิน อยุธยา ซิตี้
หล่อนอาศัยในตัวเมืองอยุธยา

ถ้าอยากถามว่าอยู่กับเพื่อนก็เปลี่ยนเพียงคำศัพท์จาก parents ไปเป็น friend ครับ ถ้าแฟนสาวก็คือ girlfriend, แฟนหนุ่ม boyfriend,.. รูปประโยคคงเดิมครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับ ชอบภาษาอังกฤษกันขึ้นมากกว่าเดิมแล้วสินะครับแล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น