Just Put The Lid Fix To The Dowel Of The Bin เพียงใส่ขาล็อคฝากับเดือยของถังขยะ

เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อดูงานในบริษัทญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่ง ขณะเดินไปเข้าห้องน้ำ ผมเห็นภาษาอังกฤษเขียนติดไว้กับถังขยะหน้าห้องน้ำ พิจารณาดูแล้ว ด้วยความรักในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนะส่วนตัวที่ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลานาที ผมจึงจดและนำมาแปลและแบ่งปันกันดังต่อไปนี้ครับ

Easy for fitting.
อิสซี่ ฟอร์ ฟิท'ทิง
ง่ายๆกับการติดตั้งอุปกรณ์

Just put the lid fix to the Dowel of the bin.
จัสท์ พุท เดอะ ลิด ฟิคซฺ ทู เดอะ เดา'เอิล ออฟ เดอะ บิน
เพียงใส่ขาล็อคฝากับเดือยของถังขยะ

Convenience for take off for cleaning and change garbage bag.
คันเวน'เยินซฺ ฟอร์ เทค ออฟฟ์ ฟอร์ คลีนนิ่ง แอนด์ เชนจ์ การ์แบก แบก
สะดวกสำหรับทำความสะอาดและเปลี่ยนถุงใส่ขยะ

มันคือถังขยะมีฝาที่สามารถถอดออกได้ ซึ่งสามารถประกอบและถอดด้วยวิธีง่ายๆนั่นเองครับ


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Bag แบก {bagged, bagging, bags} n. ถุง, กระสอบ, ย่าม, กระเป๋าถือ, ความมั่งคั่ง, อาชีพ, อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน, มั่นใจ) vi. บวม, พองขึ้น, มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง, ล่า, ฆ่า, ทำให้บวมหรือพอง
Bin บิน 1. ถัง, ลัง {binned, binning, bins} vt. ใส่ในถังหรือลัง 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มที่บรรจุข้อมูล ที่เป็นเลขฐานสอง (binary) เช่น prog.bin
Change เชนจ์ vt., vi. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนใหม่, เงินปลีก, เงินทอน, สถานที่ซื้อขาย, สิ่งที่ถูกเปลี่ยน
Cleaning คลีนนิ่ง n. สะอาด, เกลี้ยง, หมดจด, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, สุจริต, ไม่หยาบคาย, ไม่มีกัมมันตภาพรังสี, ไม่มีรอยแก้, ไม่มีอุปสรรค์, เป็นระเบียบเรียบร้อย, ไม่มีทั้งสิ้น, ไร้เดียงสา, ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่
Convenience คันเวน'เยินซฺ n. ความสะดวก, ความเหมาะสม, เครื่องอำนวยความสะดวก, สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม, ห้องสุขา
Dowel เดา'เอิล {dowelled, dowelling, dowels} n. หมุดไม้, เดือยไม้, หมุดสับ. vt. ใส่หมุดไป
Easy อิสซี่ adj., adv. ง่าย, ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, สะดวกสบาย, ไม่เข้มงวด, ผ่อนผัน, ไม่เป็นภาระ, สบายอกสบายใจ, ไม่แน่น, ไม่รัด, ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy, go easy ตามสบาย, ไม่ต้องทำงานหนัก)
Fitting ฟิท'ทิง adj. เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม, สิ่งที่เหมาะสม, การสวมได้เหมาะ, ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ, เครื่องมือ,อุปกรณ์.
Fix ฟิคซฺ {fixed, fixing, fixes} vt. ทำให้แน่น, ติด, ติดแน่น, กำหนดแน่นอน, เพ่งมอง, เพ่งความสนใจ, ป้ายความผิด, ซ่อมแซม, จัดให้เรียบร้อย, จัดให้เป็นระเบียบ, เตรียมอาหาร, แก้แค้น, ลงโทษ, จัดการ, เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย), ทำให้ภาพเกาะแน่น
For ฟอร์ สำหรับ
Garbage การ์แบก [N] ขยะ
Just จัสท์ ตอนนี้ เพิ่งจะ เพียงแค่ อันที่จริง
Lid ลิด n. ฝา, ฝาปิด, ฝาปิดภาชนะ, หนังตา, สิ่งปกปิด -Phr. (flip one's lid ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บันดาลโทสะ, คลั่ง)
Of ออฟ ของ
Put พุท วาง ใส่ ตั้ง กล่าว บอก บรรจุ ยื่น ตักบาตร จัด
Take Off เทค เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น