"Don't Leave Me Alone, Please." = "อย่าปล่อยให้ฉันเหงา/เดียวดาย" @ ตีแตกภาษาอังกฤษ

อย่าปล่อยให้ฉันเหงา อย่าให้ฉันเดียวดาย ภาษาอังกฤษพูดอย่างไรครับ?

เรียนภาษาอังกฤษ "Don't Leave Me Alone, Please." = "อย่าปล่อยให้ฉันเหงา/เดียวดาย" กับเว็บ ตีแตกภาษาอังกฤษ
อย่าปล่อยให้ฉันเหงา ภาษาอังกฤษคือ

😔หลายครั้ง...ที่ชีวิตของคนเราเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก แต่ถ้าเราไม่อยากให้ถึงเวลานั้น เราจะทำอย่างไร?


การที่เราไม่ต้องการให้ใครบางคนที่พิเศษจากเราไป(To leave you alone) นั่นแสดงว่าเรามีความรู้สึกที่มีนัยยะกับเขาคนนั้นครับ!

ผมหมายถึงว่าเราอยากอยู่กับเขาต่อไปน่ะครับ ไม่ต้องการให้เกิดการพลัดพรากจากกัน เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกเหงา ว้าเหว่

ภาษาอังกฤษในลักษณะขอร้องอย่างสุภาพนั้นสามารถใช้ Don't (อย่า ห้าม ไม่)ขึ้นต้นประโยคได้ครับ แต่ประโยคนั้นควรลงท้ายด้วยคำว่า Please (กรุณาเถอะนะครับ/คะ หรือ ได้โปรดนะคะ/ครับ)

เหตุผลคือ ส่วนใหญ่โดยทั่วไปคำว่า Don't จะใช้ในลักษณะออกคำสั่งครับ เช่น

Don't come to my room before permission.
ด้อนท์ คัม ทู มาย รูม บีฟอร์ เพอร์มิสชั่น
ห้ามเข้าห้องฉันก่อนได้รับอนุญาต

Don't go there at night time.
ด้อนท์ โก แดร์ แอท ไนท์ ไทม์.
อย่าไปที่นั่นตอนกลางคืน

Because it's dangerous!
บีคอส อิทส แดนเจอร์รัส
เพราะว่ามันอันตราย!

Don't talk behind one's back.
ด้อน์ท ทอล์ค บีไฮด์ วัน'ส แบค
อย่าพูดลับหลังคนอื่น

(แปลอีกนัยหนึ่งคือ อย่านินทาคนอื่น)

เป็นยังไงกันบ้างครับ ดังที่ผมได้เกริ่นไว้ว่าถ้าจะให้เป็นแนวขอร้องต้องเติมคำว่า "Please" ไว้ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้ครับ จะทำไห้ประโยคนั้นๆแลดูอ่อนลง(Soft)เลยล่ะครับ ดังเช่นประโยคที่ผมยกมาตีแตกกันดังต่อไปนี้ครับ

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) Don't leave me alone, please.
English pronunciation (คำอ่าน) ด้อนท์ ลีฟว์ มี อะโลน พลีส
Translation (แปล) ได้โปรดเถอะ อย่าทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียว
Thai pronunciation (คำอ่าน) daiprotthue hya thing hai chan hyu khon diao

ประโยคนี้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่เราต้องการขอร้องไม่ให้ปล่อยเราไว้คนเดียวครับ ตัวอย่าง เช่น

I am scared of ghost.
ไอ แอม สแคร์ด ออฟ โกสท์
ฉันกลัวผี

Don't leave me alone here.
ด็อน'ท ลีฟวฺ มี อะโลน
อย่าปล่อยฉันไว้คนเดียว

I usually feel lonely when I am alone.
ไอ ยูสชวลลี ฟีล โลนลีย์ เว็น ไอ'ม อะโลน
ฉันเหงาเมื่ออยู่คนเดียว

Don't leave me, please.
ด็อน'ท ลีฟวฺ มี พสีส
กรุณาเถอะ อย่าทิ้งฉันไปเลยนะคะ/ครับ

*Don't ย่อมาจาก Do not ครับ

หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษที่ผมนำมาแบ่งปันกันไม่มากก็น้อยนะครับ

หวัดดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
Alone อโลน โดยลำพัง
Am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
At แอท ที่
Back แบ็ค หลัง ส่วนหลัง ถอยหลัง สนับสนุน
Because บีคอส เพราะว่า
Before บีฟอร์ ก่อน
Behind บีไฮนด์ ข้างหลัง ที่เหลืออยู่ ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
Come คัม มา
Dangerous แดงเจอรัส อันตราย
Do ดู ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
Feel ฟีล รู้สึก
Ghost โกสท์ ผี ปีศาจ
Go โก ไป
Here เฮียร์ ที่นี่
I ไอ ฉัน
It's อิท'ส มันคือ (ย่อมาจาก It is)
Leave ลีฟว เหลือ ออกไป ออกเดินทาง การลาหยุด
Lonely โลนลีย์ เปล่าเปลี่ยว ห่างไกลผู้คน
Me มี ฉัน
My มาย ของฉัน
Night ไนท์ กลางคืน
Not น็อท ไม่
Of ออฟ ของ
One's วัน'ส ของคนๆหนึ่ง
Permission เพอร์มิสชั่น อนุญาต
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Room รูม ห้อง
Scared สแครเร็ด ทำให้กลัว ตกใจ หลาดกลัว (ช่อง 2 ของ Scare)
Talk ทอล์ค พูดคุย การสนทนา แสดงปาฐกถา
There แดย์ ที่นั้น ในข้อนั้น ภาวะนั้น
Time ไทม์ เวลา
To ทู ถึง
Usually ยูสชวลลี โดยปกติ
When เว็น เมื่อ ตอน เมื่อไร

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น