Is He An Honourable Guest In The Party? : เขาเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงหรือ

ในงานส่วนใหญ่จะมีแขกผู้มีเกียรติอยู่ในงานด้วยเสมอ ภาษาอังกฤษที่ตรงกับคำว่า "แขกผู้มีเกียรติ" คืออะไร

บุคคลสำคัญที่ได้รับเชิญมาเพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยง ภาษาอังกฤษคือ an honourable guest = แขกผู้มีเกียรติสังเกตุดูดีๆจะเห็นว่ามี an เป็น อะติเคิลนำหน้า honourable guest เพราะคำว่า honourable ออกเสียงเป็นสระขึ้นต้นคือ ออน'เนอะระเบิล (hon = ออน ไม่ออกเสียงตัว h แต่อย่างได)จึงต้องใช้ an นำหน้าด้วยเหตุผลดังกล่าว

เรามาดูประโยคบอกเล่ากันครับ

He is an honourable guest in the party. 
ฮี อิส แอน ออน'เนอะระเบิล เกสท์ อิน เดอะ พาร์ท'ที 
เขาเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยง 


จากประโยคบอกเล่าด้านบนเราสามารถนำมาปรับเป็นประโยคคำถามได้ดังนี้ครับ


Is he an honourable guest in the party?
อิส ฮี แอน ออน'เนอะระเบิล เกสท์ อิน เดอะ พาร์ท'ที 
เขาเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงหรือ


แต่ถ้าเราจะถามว่า "ใครเป็นแขกผู้มีกียรติในงานนี้" เราใช้ประโยคนี้ครับWho is an honourable guest in the party ? 
ฮู อิส แอน ออน'เนอะระเบิล เกสท์ อิน เดอะ พาร์ท'ที 
ใครเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงหรือครับ/คะ 


ตอบคำถามด้วยประโยคประมาณนี้ครับ


Somsak is an honourable guest in the party.
สมศักดิ์ อิส แอน ออน'เนอะระเบิล เกสท์ อิน เดอะ พาร์ท'ที 
สมศักดิ์เป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงนี้ครับ/ค่ะ


แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ที่เป็นคนสำคัญในงาน เราก็พูดด้วยประโยคนี้ครับ


I'm sorry I really don't know.
ไอ'ม ซอร์รี่ ไอ เรียลลี้ ด็อน'ท โนว์ 
ขอโทษที ไม่ทราบเหมือนว่าเป็นใคร


AEC เข้าใกล้เข้ามาเวลานาทีแล้วครับ ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อกันใน 10 ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใครที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ต้องเริ่มกันแล้วล่ะครับ

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
an แอน อติเคิลนำหน้านามทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
guest เกสท์ n. แขก, ลูกค้า, ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก Synonym: caller, visitor
he ฮี pron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
honourable ออน'เนอะระเบิล เกี่ยวกับเกียรติยศ, น่าเคารพนับถือ, ซื่อตรง, น่าเชื่อถือ, มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี. Synonym: . honourableness, honorbleness n. ###S. virtuous, ethical
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
i'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
know โนว์ {knew, known, knowing, knows} vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน)
party พาร์ท'ที n. พรรค, พวก, หมู่คณะ, ฝ่าย
really เรียลลี้ จริงadv. โดยแท้, โดยแท้จริง, โดยความเป็นจริง, จริง ๆ , โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ Synonym: truly, genuinely, verily, quite
Somsak สมศักดิ์ สมศักดิ์ (ชื่อผู้ชาย)
sorry ซอร์รี่ adj. เสียใจ, เศร้าใจ, น่าสมเพช, น่าสงสาร Synonym: regretful, sympathetic)
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
who ฮู pron. ใคร, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ซึ่ง, ที่, ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น)

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น