Excuse me. Where can I get a taxi? : ขอโทษทีครับ/ค่ะ ฉันจะหา(ขึ้น)รถแท็กซี่ได้ที่ไหน

สมมุตติว่ามีฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทย เขาต้องการจะใช้บริการรถแท็กซี่ แต่ไม่รู้ว่าจะไปจับแท็กซี่ที่ไหนดี เขาจะยิงคำถามมาประมาณนี้ครับ


Excuse me. Where can I get a taxi? 
เอกซ์คิ้ว มี. แวร์ แคน ไอ เก็ท เอ แท็กซี่ 
ขอโทษทีครับ/ค่ะ ฉันจะหา(ขึ้น)รถแท็กซี่ได้ที่ไหน 


เอาล่ะซีครับ โดนเผือกร้อนโยนเข้าใส่หน้าตักแบบนี้จะทำยังไงดีครับ

ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจอะไรทั้งนั้นครับ

ลองเอาคำตอบนี้ไปดูครับ อาจจะพอเป็นแนวให้ตอบพอแก้เก้อกันดังนี้ครับ


Just walk to the main street around 100 km. 
จัสท์ วอล์ค ทู เดอะ เมน สตรีต อราวนด์ วันฮันเดรด กิโลเมเตอร์ 
เดินไปถนนใหญ่ประมาณสัก 100 เมตร ปลากระป๋องถูก 


ประโยคข้างบนนี้ ผมสมมุตติว่าฝรั่งเขาอยู่ลึกเข้าไปในซอยประมาณ 100 เมตรครับ ก็เลยบอกให้เขาเดินออกไปที่ปากซอยก่อน เพราะว่าในซอยมันไม่ค่อยมีรถแท็กซี่หลงเข้าไปซักเท่าไหร่


Then you just hail any taxi pass by . 
เธ็น ยู จัสท์ เฮล เอน'นี แท็กซี่ พาส บาย 
แล้วก็โบกแท็กซี่ที่ขับผ่านมาได้เลย


ส่วนประโยคนี้ก็ง่ายๆครับ บอกเขาว่าถ้าเห็นรถแท็กซี่คันไหนแล่นผ่านมาก็เรียกได้เลย


สวัสดีครับ
เอาไว้พบกันใหม่นะครับ


อ่านเพิ่มเติมบล็อกเกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่ : ภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่ : English For Taxi Driver


<>


อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
100 วันฮันเดรด 100
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
around อราวนด์ adv., prep. รอบ, อ้อมรอบ, อ้อมผ่าน, อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ, ผ่าน
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
excuse me เอกซ์คิ้ว มี ขออภัย ขออนุญาต ขอโทษ(เมื่อต้องการรบกวนผู้อื่น)
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
hail เฮล "vt. ต้อนรับ, ทักทาย, เรียก, โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก, ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก, การร้องเชิญ, การต้อนรับ, การทักทาย,การตกของลูกเห็บ, ฝนมีลูกเห็บ, ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj.
คำอุทานแสดงการต้อนรับ, การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกัน"
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
just จัสท์ ตอนนี้ เพิ่งจะ เพียงแค่ อันที่จริง
km. กิโลเมเตอร์ กิโลเมตร (ย่อมาจาก Kilometer)
main เมน adj. ส่วนใหญ่, ชั้นนำ, สำคัญที่สุด, สำคัญ, ที่สุด, ใช้เดี่ยวได้ n. ท่อสำคัญ, ท่อหลัก, กำลัง, ความพยายามที่รุนแรง, มหาสมุทร, ทะเลหลวง, แผ่นดินใหญ่ -Phr. (in the main ส่วนใหญ่)
pass by พาส บาย PHRV. (เวลา) ผ่านไป syn:{fly by}{go by}{go on} PHRV. มองข้าม relate:{ไม่สนใจ}{ไม่แยแส} syn:{pass over} PHRV. เดินผ่าน relate:{เคลื่อนผ่าน} PHRV. รู้จักกันในนามของ syn:{go by}
street สตรีต ถนน ใกล้ถนน ตึกอาคารตามถนน
taxi แท็กซี่ รถแท็กซี่ โดยสารแท็กซี่ (เครื่องบิน)เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
then เธ็น แล้วก็
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
walk วอล์ค vi. vt. เดิน, ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุม) n. การเดิน, ระยะที่เดิน, ท่าทางการเดิน, ฐานะ, สภาพ, ทางเดิน, สถานที่เดิม, ไร่นา, กลุ่ม, ฝูง, ทางเร่ขาย Synonym: . walkable adj.
where แวร์ ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น