เรียนภาษาอังกฤษกับคำว่า "I Had A Good Dream Last Night." : "ฉันฝันดีเมื่อคืนนี้"

เมื่อคืนเรานอนหลับแล้วฝันไป พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ดังนี้ครับ

ฉันฝันดี : I had a good dream.
I had a dream last night.
ไอ แฮด เอ ดรีม ลาสท์ ไนท์
เมื่อคืนนี้ฉันฝัน
แต่ถ้าเราฝันดีล่ะครับ จะพูดว่าอย่างไรดี
I had a good dream last night.
ไอ แฮด เอ กู๊ด ดรีม ลาสท์ ไนท์
ฉันฝันดีเมื่อคืนนี้
สังเกตเห็นคำกริยา had ไหมครับ เป็นรูป past ของ have ครับ ที่ต้องใช้ had เพราะว่าขณะที่พูดมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วครับ โดยมีคำว่า Last night เมื่อคืนนี้

เมื่อมีฝันดีแล้วก็ต้องมีฝันร้าย เป็นของคู่กันครับ 

อยากรู้ว่าฝันร้ายพูดอย่างไร ก็ต้องลองคลิกไปดูลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

ดูเพิ่มเติม: She Had A Nightmare The Other Night. หล่อนฝันร้ายเมื่อสองสามคืนก่อน
 แล้วพบกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง


See more articles:
Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A,  ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
Dream ดรีม {dreamed/dreamt, dreaming, dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi., vt. ฝัน, นึกฝัน, เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน). -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา. Synonym: . dreamer n. dreaminglyadv.  ###S. illusion, fantasy
Good กู๊ด adj. ดี, กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา Synonym: . goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
Had แฮด {have, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก),  vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1   relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Last ลาสท์ {lasted, lasting, lasts} adj., adv. สุดท้าย, ล่าสุด, สายสุด, โดยสรุป, ในที่สุด, ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว, ก่อนสิ้นชีพ, ที่สุด, อย่างยิ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, ล่าสุด, ใหม่เอี่ยม, แต่ละ n. คนสุดท้าย, ตอนจบ, ข้อสรุป v. ต่อไป, ต่อเนื่อง, ยืนหยัด, ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
Night ไนท์ n. กลางคืน, ความมืด, ความคลุมเครือ, โชคไม่ดี, การไม่รู้,  -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด)

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น