Would You Be Interested In The English Conversation Program? คุณสนใจโปรแกรมสอนสนทนาภาษาอังกฤษไหม

เรามาดูคุณไมเคิลกับนายบัวเข่งเขาคุยกันครับ ถ้าเราจะถามเขาว่าคุณสนใจ.....โน่น นี่ นั่น สามารถใช้แบบสนทนานี้ได้เลย...

Michael:
Would you be interested in the English conversation program?
วูล์ด ยู บี อินเตอร์เรสด์ อิน เดอะ อิงลิช คอนเวอร์เซชั่น โปรแกรม
คุณสนใจโปรแกรมสอนสนทนาภาษาอังกฤษไหม

Buakheng:
Absolutely, I am sure I am going to attend this class.
แอบโซลูทลี่ ไอ แอม ชัวร์ ไอ แอม โกอิ่ง ทู อะเทนดฺ' ดิส คลาส
แน่นอนเลย ฉันต้องเข้าเรียนชั้นเรียนนี้อย่างแน่นอน

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Absolutely แอบโซลูทลี่ ทีเดียว แน่นอน จริงๆ
Am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
Attend อะเทนดฺ' vt., vi. อยู่กับ, ไป, ไปกับ, รับใช้, ดูแล, เชื่อฟัง, คาดหมาย,ให้ความสนใจ, ตาม.
Be บี อยู่ ใกล้
Class คลาส {classed, classing, classes} n. ชั้น, ชนชั้น, วรรณะ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ระดับ, ยอดเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, พวกชนชั้นสูง, ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
Conversation คอนเวอร์เซชั่น การสนทนา การปฏิสันถาร การติดต่อ การพูดคุย บทพูด
English อิงลิช ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ ของคนอังกฤษ เกี่ยวกับชาติอังกฤษ
Going โกอิ่ง จะ
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
In อิน ใน
Interested อินเตอร์เรสด์ ADJ. ซึ่งสนใจ relate:{ซึ่งอยากรู้}{ซึ่งเอาใจใส่}
Program โปรแกรม แผนงาน รายการ เขียนโปรแกรม ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
Sure ชัวร์ แน่นอน มั่นใจ มั่นคง ไว้ใจได้ แน่นอน
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
This ดิส นี้
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Would วูล์ด จะ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น