You Cannot Solely On Divine Help But Must Work Yourself To Get What You Want.: คุณไม่สามารถรอเพียงความช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่านั้น คุณต้องทำงานเพื่อสิ่งที่คุณเองต้องการ

ภาษาอังกฤษประโยคดีๆแม้บางทีจะดูเหมือนมันยาวแล้วก็ยาก แต่ที่ไหนได้มันมีความหมายดี ความหมายเด็ด ที่เห็ดว่าทำอะไรก็อร่อยบางครั้งยังสู้ไม่ได้เล๊ย หึ ๆ ๆ


ประโยคที่ผมไปพบและนำมาสื่อสารกันตามประสาบล็อกบ้านๆ "ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day" วันนี้ก็นับว่าเป็นประโยคที่มีดีอยู่ในคำของมันเองเป็นที่เห็นได้อย่างชัดแจ้ง แจ่มจรัสเลยล่ะขอรับ

เชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองอ่านดูกันเอาเองเถ่อนะครับ...
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ เป็นพระวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้า แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ

วันนี้ผมอ่านเจอภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งเข้า ผมรู้สึกชอบมันมากครับ เพราะว่าเมื่อแปลมาเป็นภาษาไทยแล้ว ความหมายคล้ายๆกันกับภาษาบาลีที่ผมกล่าวครับ

เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับ

You cannot solely on divine help,ยู แคนนอท โซล'ลี ออน ดิไววนฺ' เฮล์ปคุณไม่สามารถรอเพียงความช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่านั้น
but must work yourself to get what you want.บัท มัสท์ เวิร์ค ยัวร์เซล์ฟ ทู เก็ท วอท ยู ว้อนท
แต่คุณต้องทำงานเพื่อสิ่งที่คุณเองต้องการ


เจ๋งไหมครับ?

ช่วยสอนใจเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ถ้าเราต้องการสิ่งใด ก็จงเพียรพยามทำงานเพื่อแลกกับมันครับ การงอมืองอเท้าไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายใดๆทั้งสิ้น รังแต่จะฆ่าเวลาให้ผ่านไปทุกคืนวันโดยไม่มีประโยชน์

ผมแค่ขยายความหมายของภาษาอังกฤษที่นำมาฝากเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผมผิดว่าเป็นพระไปซะแล้วหรือ

แล้วพบกันใหม่ครับ

สวัสดีครับ

...

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
but บัท conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
cannot แคนนอท ไม่สามารถ
divine ดิไววนฺ' adj. เกี่ยวกับพระเจ้า, ศักดิ์สิทธิ์, เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เหนือมนุษย์, เป็นพรสวรรค์ n .นักศาสนศาสตร์, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา, พระ Synonym: . the Divine พระเจ้า, เทพเจ้า, จิตวิญญาณ vi., vt. ทำนาย,คาดการณ์, พยากรณ์. divin
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
help เฮล์ป v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ
must มัสท์ ต้อง, จำต้อง, เป็นแน่, น่าจะ
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
solely โซล'ลี adv. แต่ผู้เดียว, โดยอันเดียว, โดดเดี่ยว, เพียงหนึ่งเท่านั้น, เท่านั้น, โดยเอกเทศ
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
work เวิร์ค n. งาน, การงาน, การทำงาน, สิ่งที่ทำ, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง, งานฝีมือ, ผล, พฤติการณ์, adj. เกี่ยวกับงาน vi. ทำงาน, รับจ้างทำงาน, ดำเนินงาน, เดินเครื่อง, ใช้สอย, ใช้งาน, ได้ผล, มีผล, ทำด้วยมือ, ทำด้วยสมอง vt. จัดการ, ควบคุม, ใช้สอย, ใช้งาน,
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
yourself ยัวร์เซล์ฟ n. คุณเอง, ท่านเอง, ตนเอง, ตัวเอง pl. yourselves

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น