They Spent The Best Part Of The Day In Reading. : พวกเขาใช้เวลาส่วนนึ่ง(ของวัน)ที่ดีที่สุดไปกับการอ่านหนังสือ

ห้วงเวลาของวันที่เรารู้สึกว่ามันดีกับเราม๊ากมากเลย ส่วนใหญ่แล้วเราใช้ช่วงของส่วนนั้นทำอะไรกันครับที่เรารู้สึกชอบและมีความสุขกันมัน?

หลายคนบอกอ่านหนังสือ นี่ดูเหมือนเป็นคนใฝ่เรียนรู้

บางคนบอกดูทีวี อา...เดาว่าชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองหรือไม่ก็ความบรรเทิงต่างๆ

แต่ก็ดีบางคนบอก ชอบเล่นเกม

แล้วมีบ้างไหมครับที่บอกว่า ขออยู่เฉยๆดีกว่า




ภาษาอังกฤษที่ผมนำมาตีแตกกันวันนี้คือประโยที่เกี่ยวกับคำศัพท์ the best และ part of the day ครับ

Best :-

เป็นคำวิเศษ(adjective) และคุณศัพท์ (adverb) แปล่า ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด

เป็นคำนาม (noun) สิ่งที่ดีที่สุด, ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด

เป็นคำสกรรมกริยา (verb transitive) คือกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับ แปลว่า ทำให้แพ้, ชนะ, ดีกว่า

Part of the day :-

เป็นคำ วลีครับ แปลว่า ส่วนหนึ่งของวัน

นำมาแต่งเป็นประโยคได้ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ

They spent the best part of the day in reading. 
เธ สเป็นทฺ เดอะ เบสท พาร์ท ออฟ เดอะ เดย์ อิน รีด'ดิง 
พวกเขาใช้เวลาส่วนนึ่งที่ดีที่สุดของวันไปกับการอ่านหนังสือ

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนประธานของประโยคก็นำไปใส่แทนคำศัพท์ They ได้เลยครับ เช่น

Jim spent the best part of the week in reading.จิม สเป็นทฺ เดอะ เบสท พาร์ท ออฟ เดอะ วีค อิน รีด'ดิง
จิมเขาใช้เวลาส่วนนึ่งที่ดีที่สุดของสัปดาห์ด้วยการอ่านหนังสือ

ประโยคด้านบนผมเปลี่ยนคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคจากคำว่า They เป็น Jim และเปลี่ยนคำว่า Day เป็น Week ครับ

*part of the week ก็จะแปลได้ว่า ส่วนหนึ่งของสัปดาห์ครับ


Thanks for reading.
See later,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
best เบสท {bested, besting, bests} adj., adv. ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด, ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้, ชนะ, ดีกว่า Synonym: outdo Anonym: lose
day เดย์ n.วัน ช่วงเวลา กลางวัน
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
part พาร์ท n. ส่วน, บริเวณ, หน้าที่ vi., vt. แบ่งแยก
reading รีด'ดิง n. การอ่าน, การอ่านออกเสียง, การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา, ความรู้, การแปล, จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) , การอ่านบทละคร, การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน, ใช้สำหรับอ่าน Synonym: perusal, interpret
spent สเป็นทฺ spend, spent, spending, spends} vt., vi. ใช้เงิน, ใช้จ่าย, ใช้,ใช้เวลา, ใช้หมด, ใช้ชีวิต, ถลุง Synonym: exhause
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
they เธ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น