"One Of Our Team Has Already Let The Cat Out Of The Bag.": มีคนหนึ่งในทีมเราได้เผยความลับออกไป

มีสำนวนดีๆมาบอกกันอีกแล้วครับ

"Let the cat out of the bag." เป็นคำ Idiom. หรือตัวย่อคือ IDM. แปลว่า "บอกความลับ", "เผยความลับ", "แพร่งพรายความลับ" ครับ
สำนวนนี้เป็นคำที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการครับ(Informal)


One of our team has already let the cat out of the bag. 
วัน ออฟ เอา'เออะ ทีม แฮส ออลเรดี้ เล็ท เดอะ แคท เอ้าท์ ออฟ เดอะ แบก
มีคนหนึ่งในทีมเราได้เผยความลับออกไป

คำศัพท์ที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ

Team เป็นคำนาม(Noun) แปลว่า กอง, หน่วย, คณะ,..เป็นคำกริยา(vt., vi.) แปลว่า รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย, ขนส่งเป็นกลุ่ม,..และยังเป็นคำคุณศัพท์(Adjective) แปลว่า เกี่ยวกับ team ดังกล่าว

One of our team เป็นสมุหนาม(Collective Noun) หมายถึง นามที่เป็นชื่อของหมู่คณะ ฝูง พวก กลุ่ม ซึ่งในที่นี้คำว่า One of our team แปลว่า หนึ่งในทีมงานครับ

Let the cat out of the bag ถ้าเราจะแปลตามคำศัพท์จริงๆ มันจะแปลว่า "ปล่อยแมวออกจากถุง" ครับ แต่ความหมายจริงๆหมายถึง "เผยความลับออกไป"
ภาษาอังกฤษนี่ก็ดีเหมือนกันแนะ เข้าใจใช้คำมาเปรียบเทียบดีจริงๆเลย

อย่าลืมติดตามอ่านตอนต่อๆไปของบล็อกนี้นะครับ

วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ
สวัสดีครับ  

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
already ออลเรดี้ adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว, แล้ว, เรียบร้อยแล้ว Synonym: before now, by now)
bag แบก {bagged, bagging, bags} n. ถุง, กระสอบ, ย่าม, กระเป๋าถือ, ความมั่งคั่ง, อาชีพ, อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน, มั่นใจ) vi. บวม, พองขึ้น, มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง, ล่า, ฆ่า, ทำให้บวมหรือพอง
cat แคท "1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2.(ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่าการแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย
การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท(context) ต่าง ๆ
โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided trainingแปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)"
has แฮส {have, had, had, having,} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
let เล็ท {let, let, let, letting, lets} vt. ให้, อนุญาต, ขอให้,ปล่อย, ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.)-Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง, ลดลง)
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
one วัน adj., n. หนึ่ง, เดียว, เดี่ยว, แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง, สิ่งหนึ่ง
our เอา'เออะ pron. ของเรา
out เอ้าท์ adv., adj. ออกไป, ออก, ข้างนอก, ออกหมด, หมด, หมดสิ้น,ห่างไกลกัน, พ้น, พ้นสมัย, ขาด, ผิด, ขาด, ตก, สลบไป, หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่, พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก, ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก, ...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!, ออกไป
team ทีม n. กอง, หน่วย, คณะ, ชุดนักกีฬา, กลุ่มคน, กลุ่มสัตว์. vt., vi.รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย, ขนส่งเป็นกลุ่ม, ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ, ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น