Do You Mind If I Sit Here? : ขอนั่งตรงนี้ได้ไหม (ตรงนี้ว่างไหมครับ)

เดินทางไปสัมมนาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ไอ้เราก็ไม่ค่อยคล่องเรื่องเส้นทาง งงไปหมดเลย วันเวย์บ้าง (One way) ทูเวย์บ้าง (Two ways) สรุป...ก็คือไปสายแหระ แฮ่ๆ

พอเข้าไปในห้องปุ๊บ มองหาเก้าอี้นั่ง โอโห! คนนั่งกันเต็มไปหมด บังเอิญเหลือบไปเห็นด้านท้ายๆห้องมีเก้าอีที่คิดว่ามันว่าง (แต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขาอาจลุกไปทำธุระหรือเปล่า) ก็เลยถามคนที่นั่งอยู่ข้างๆว่า

Do you mind if I sit here ? 
ดู ยู ไมน์ดฺ อิฟ ไอ ซิท เฮียร์ 
ขอนั่งตรงนี้ได้ไหมคะ/ครับ (ตรงนี้ว่างไหมครับ) 

เขาก็ตอบมาว่า

No, I don't mind
โน ไอ ด้อนท์ ไมน์ดฺ 
ไม่เป็นไร(ไม่รังเกียจ)ครับ/ค่ะ 

Please have a seat. 
พลีส แฮฟว์ เอ ซีท 
เชิญนั่งได้เลย 

อ๋อ (เก้าอี้)มันว่างน่ะ นั่งได้เลย ประมาณนั้นครับ

ลองนำไปพูดกันนะครับ เดี๋ยวก็เก่งเองแหล่ะ พูดบ่อยๆเข้าไว้

Mind = จิตใจ รังเกียจ เป็นทั้ง Noun และ Verb สนใจ เชื่อฟัง

If = เป็น Conjunction คำเชื่อมต่อประโยค แปลว่า ถ้า เผื่อ สมมุตติ

Have a seat = Take a seat  = เป็น Idiom วลี แปลว่า เชิญนั่ง

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
here เฮียร์ ที่นี่
i ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
mind ไมน์ดฺ n. จิต, ใจ, จิตใจ, จริต, ความคิด, ปัญญา, เหตุผล, ข้อคิดเห็น, ความตั้งใจ, สติสัมปชัญญะ, ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า, วิกลจริต) v. ใส่ใจ, สนใจ, ระวัง, เชื่อฟัง, ดูแล, เป็นห่วง, คัดค้าน, สังเกต, จำได้
no โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
seat ซีท n. ที่นั่ง, ท่านั่ง, วิธีนั่ง, แหล่ง, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ทำเนียบ,คฤหาสน์
sit ซิท นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่ นั่งลง เป็นผู้แทนจังหวัด
you ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น