Remove Plaque Where Your Brush Can Not Reach. เรียนภาษาอังกฤษกับประโยคเกี่ยวกับศพท์"คราบหินปูน"

วันนี้เรามาดูประโยคที่พบเห็นกันบ่อยๆทางโฆษณาทีวีครับ แต่ผมนำเขียนให้พวกเราอ่านรูปประโยค ท่องจำคำศัพท์ และนำประโยคนี้ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการแต่งประโยคในลักษณะคล้ายๆกันต่อไปครับ

(หากจำประโยคใดๆไม่ได้ก็เข้ามาอ่านบล็อกของผมได้ตลอดเวลาครับ)


Remove plaque where your brush can not reach.
รีมูฟว เพลค แวร์ ยัวร์ บรัช แคน น็อท รีช
ขจัดคราบหินปูนที่แปรง(สีฟัน)เข้าไปไม่ถึง

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Brush บรัช {brushed, brushing, brushes} n. แปรง, พู่กัน, หนวดเครารุงรัง, หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) , การเผชิญหน้ากับ, พุ่มไม้หนา, ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด, ทา, กวาดด้วยแปรง, สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ, กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก, แปรงออก)
Can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
Not น็อท ไม่
Plaque เพลค n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ, สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น
Reach รีช vt., vi. (การ) ถึง, มาถึง, ไปถึง, บรรลุ, ยื่น, เอื้อม, เป็นจำนวนถึง, ขอบเขต, ระยะที่ไปถึง, ช่วงระยะทาง, ช่วงแขนของนักมวย
Remove รีมูฟว โยกย้าย ถอดออก(เสื้อผ้า) ลบออก ไล่ออก กำจัด ระยะห่าง
Where แวร์ ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น