[กฎอัยการศึก] ภาษาอังกฤษคือ [Martial Law] มีความหมายดังนี้ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2450 มีทั้งหมด 9 มาตราและได้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2457 โดยได้ออกเป็นกฎอัยการศึกที่เป็นกฎหมายใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งมีทั้งสิ้น 17 มาตราด้วยกัน

กฏหมายฉบับนี้มีไว้สำหรับประกาศใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงครามการจลาจล เป็นต้น

เรามาเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำว่า "กฎอัยการศึก" กันสักเล็กน้อยครับ

เป็นการพูดคุยกันระหว่าง นายบัวเข่งกับคุณไมเคิลBuakheng:
What does martial law ?
วอท ดาส มาเชียล ลอว์
กฏอัยการศึกคืออะไร

Michael:
It is the law of the imposition of military power .
อิท อิส เดอะ ลอว์ ออฟ เดอะ อิมโพสิชั่น ออฟ มิลิทารี เพาเวอร์
มันคือกฏหมายที่เป็นอำนาจของทหาร

That is over designed regions in case of an emergency basis.
แดท อิส โอเวอร์ ดีไซนด์ รีเจ้นส อิน เคส ออฟ แอน อิเมอร์เจนซี่ เบสิส
ซึ่งจะใช้ในครอบคลุมพื้นตามที่ประกาศใช้ในกรณีที่มีความฉุกเฉินเร่งด่วน

Buakheng:
Then what does martial law entail ?
เธ็น วอท ดาส มาเชียล ลอว์ เอ็นเชียล
กฎอัยการศึกส่งผลอะไร

Michael:
For example
ฟอร์ เอ็กแซมเปิล
ยกตัวอย่าง เช่น

Allow military use force to take action against war or riots;
อัลลาว มิลิทารี ยูส ฟอร์ซ ทู เทค แอคชั่น อะเกนสท์ วอร์ ออร์ ไร'เอิท
ทหารใช้กำลังพลเพื่อป้องกันสงครามและการจราจลได้

Soldiers can use arms to suppress unrest;
โซลเยอร์ส แคน ยูส ทู ซับเพรส อันเรสท์
ทหารสามารถใช้อาวุธเพื่อยับยั้งความไม่สงบได้

No one is able to entitle to any compensation for any damage incurred during the operations, etc.
โน วัน อิส เอเบิล ทู ทู เอนี่ คอมเพ็นเซชั่น ฟอร์ เอนี่ ดาเมจ อินเคอร์ด ดูริ่ง เดอะ โอเปอเรชั่นส
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อการปฏิบัติการของทหาร เป็นต้น

Buakheng:
Oh! now I have understood it more .
โอ นาว ไอ แฮฟว์ อันเดอร์สตูท อิท มอร์ .
โอ มันอย่างนี้นี่เอง

Thank you for your good describe .
แทงค์ กิ่ว ฟอร์ ยัวร์ กู๊ด เดรสไครบ์ .
ขอบใจมากนะไมเคิลที่ให้ความกระจ่าง

Anyway, can I hang out at night time during this declaration?
เอนี่เวย์ แคน ไอ แฮง เอ้าท์ แอท ไนท์ ไทม์ ดูริ่ง ดิส ดีแคลเรชั่น
ว่าแต่ว่า ฉันยังออกไปเที่ยวกลางคืนได้อยู่ใช่มั๊ย

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Able เอเบิล สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์
Against อเกนสท์ ทาบ ปะทะ ต้าน ฝืน
Allow อัลลาว vt., vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย, เพื่อให้
Any เอนี่ ทุกๆคน บ้าง จำนวนหนึ่ง มีจำกัด
Anyway เอนี่เวย์ อยู่แล้ว ถึงอย่างไรก็ตาม แต่อย่างใด
Arm อาร์ม แขน การติดอาวุธ ที่วางแขน แขนเสื้อ
At แอท ที่
Can แคน สามารถ
Compensation คอมเพ็นเซชั่น n. การชดเชย, การทดแทน, การตอบแทน, สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน)
Damage ดาเมจ n. ความเสียหาย, การทำให้เสียหาย, การทำให้ได้รับอันตราย
Describe เดรสไครบ์ vt. พรรณนา, บรรยาย, อ่าน, บอก, แถลง, ระบุ, วาด, ทำแผนภูมิ.
During ดูริ่ง ในระหว่าง
Entitle เอนไทเทิล vt. ให้ชื่อ, ตั้งชื่อ, ให้หัวข้อ, ให้สิทธิ.
Example เอกแซมเปิล ตัวอย่าง แบบอื่น กรณี อุทาหรณ์ แบบฉบับ
For ฟอร์ สำหรับ
Force ฟอร์ซ บังคับ บีบ ฝืน ดัน เค้น คาดคั้น กำลัง แรง
Good กู๊ด ดี เหมาะสม เก่ง ซึ่งเชี่ยวชาญ มีน้ำใจ มีเกียรติ น่าพอใจ มาก แท้จริง ความดีงาม
Hang out แฮง เอ้าท์ ชะโงกออกไป ยื่นออกไป ใช้เวลามาก ออกไปเที่ยว
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Imposition อิมโพสิชั่น การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง
Incurred อินเคอร์ด vt. ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด, ประสบ, ได้รับ.
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Law ลอว์ กฏหมาย กฏเกณฑ์ นิติ ข้อบังคับ คำสั่ง
Military มิลิทารี ทหาร กองกำลัง กองทัพทหาร เกี่ยกับทหาร
More มอร์ มากกว่า มากขึ้น
Night ไนท์ กลางคืน
No โน ไม่ ไม่มี
Now นาว ตอนนี้ เนื่องจาก
Of ออฟ ของ
Oh โอ โอ(คำอุทาน)
One วัน หนึ่ง
Operations โอเปอเรชั่นส n. การกระทำ, การทำงาน, ปฏิบัติการ, ศัลยกรรม, การเดินเครื่อง, การสู้รบ, วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก, การลบหรืออื่น ๆ) , กิจการ, ปฏิบัติการทางทหาร, ยุทธการ
Or ออร์ หรือ
Power เพาเวอร์ n. อำนาจ, กำลัง, แรง, ความสามารถ, สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ, คนที่มีอำนาจ, เอกสารมอบอำนาจ, ผู้มีอำนาจ, ผู้มีอิทธพล, กำลังทางทหาร, สิ่งศักดิ์สิทธิ์
Riot ไร'เอิท n., vi. (ก่อ)จลาจล, ความอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม vt. หลงระเริง สำมะเลเทเมา
Soldiers โซลเยอร์ส ทหาร, ทหารประจำการ, ผู้เชี่ยวชาญการทหาร, ผู้รับใช้, มดหรือปลวกที่มีขากรรไกรแข็งแรง, มดทหาร, ปลวกทหาร vi. เป็นทหาร, ทำหน้าที่ทหาร, หน่วงเหนี่ยวงาน
Suppress ซับเพรส ปราบ, ปราบปราม, ระงับ, เลิก, ยกเลิก, หยุดยั้ง, กลั้น, กด, บีบ, ห้าม, ขยี้, ทำลาย, ขจัด, อำพราง, ปิดบัง
Take action เทค แอคชั่น ปฏิบัติการ เอาเรื่อง
Thank you แทงค์ กิ่ว ขอบคุณ
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั๊ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Understood อันเดอร์สตูท vt., vi. เข้าใจ, รู้, รู้จัก, เข้าใจความหมาย, เรียนรู้, เชื่อ, ยอมรับว่าเป็นความจริง, เห็นอกเห็นใจ
Unrest อันเรสท์ n. ความไม่สงบ, ความวุ่นวาย, ความกระสับกระส่าย.
Use ยูส ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้
War วอร์ n. สงคราม, ภาวะสงคราม, การรบ vi. ทำสงครามรบ, ต่อสู้, ขัดแย้ง, ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ
See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น