I Will Stand By You.[ไอ วิลล์ สแตนด์ บาย ยู] ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างคุณ

หลายท่านถ้าติดตามรายการทางทีวีเกี่ยวกับสถานการณ์พายุ "ไห่เยี่ยน[Haiyan]" พัดเข้าประเทศฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ นาๆประเทศต่างเทใจให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเงิน อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น

I Will Stand By You. เป็นประโยคที่สื่อความหมายได้ดีทีเดียวครับ เหมาะกับหลายๆสถานการณ์ที่เราจะยกประโยคแบบนี้มาใช้กัน

อย่างไรก็ดีเราจะได้ยินเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งที่เปิดตามช่องทีวีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนบริจาคเงินเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุดังกล่าว

เพลงที่กล่าวถึงคือเพลง “I will stand by you เพลงนี้ขับร้องโดย Carrie Underwood ครับ

วันนี้เรามาดูกันครับว่าชื่อเพลงดังกล่าวแปลว่าอะไรกัน

I will stand by you.
ไอ วิลล์ สแตนด์ บาย ยู
ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างคุณ

I = แปลว่า ฉัน กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว  ใช้แทนตัวของผู้พูดซึ่งในที่นี้ I เป็นประธานของประโยค I เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 1 ครับ

Will = แปลว่า จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด แต่สำหรับประโยคนี้จะแปลว่า “จะ” ครับ เป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) ที่เข้าไปเสริมเข้ากับกริยาแท้คือ Stand ครับ

Stand = แปลว่า ยืน ทำให้ยืนขึ้น การยืน จุดยืน สำหรับประโยคที่เราพูดถึงกันอยู่นี้จะแปลว่า ยืน ครับ เป็นกริยาแท้ของประโยค

By = แปลว่า ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง ในประโยค “I will stand by you” By จะต้องแปลว่าใกล้หรือเคียงข้างครับ เป็นคำบุพบทซึ่งก็คือคำที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำให้สัมพันธ์กันซึ่งจะช่วยให้ประโยคมีความชัดเจนสมบูรณ์และเข้าใจง่ายขึ้น

You = แปลว่า ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ You เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 2 ครับ ในประโยคนี้ You ใช้เป็นกรรมหรือผู้ถูกกระทำของประโยคครับ

ความหมายโดยรวมของประโยคนี้ก็คือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างคุณ ไม่ทอดทิ้งคุณนั่นเองครับ

ลาก่อนครับ
See you again next posting,อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Stand สแตนด์ ยืน ทำให้ยืนขึ้น การยืน จุดยืน
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น