เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี แต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร | Translate to English

ปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีความสำคัญมากในยุคของการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรหมแดน เราสามารถพูดสนทนากันได้ทั่วโลกผ่านสื่อที่ทันสมัยหลากหลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

เมื่อการติดต่อกันง่ายขึ้น ภาษาที่จะต้องนำมาใช้ในการสื่อสารจึงมีความจำเป็นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากภาษาแม่ที่เราพูดได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก ภาษาที่ 2 3 4 เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน สเปน หรือภาษาเกาหลีก็ล้วนน่าศึกษาเล่าเรียนทั้งสิ้น

วันนี้เราจะมาตีแตกประโยคคำถามเกี่ยวกับสถานที่เรียนภาษาอังกฤษว่าเขาพูดกันอย่างไรครับ

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) Where is the best place to study English?
English pronunciation (คำอ่าน) แวร์ อีส เดอะ เบส เพลส ทู สตั๊ดดี้ อิงริช
Translation (แปล) เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีครับ/ค่ะ 
Thai pronunciation (คำอ่าน) rian phasa angkrit thihnai dikhrap/kha
Tense (รูปกาล) Simple present (Irrigation)
Rule (กฏ) V.be 1 
Vocabulary (ศัพท์) where=ที่ไหน
is=เป็น อยู่ คือ
the=ใช้นำหน้านาม
best=ดีที่สุด
place=สถานที่
study=เรียน ศึกษา
English=ภาษาอังกฤษ
Explanation (อธิบาย) คำว่า best เป็นคำขั้นสูงที่สุดของคำว่า :
good=ดี
better=ดีกว่า
best=ดีที่สุด

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น