You're Wrong, I'm Right./ You're Right, I'm Wrong. : คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก / คุณถูก ฉันผิด

"คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไรท่านสามารถพูดประโยคข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ครับ
You're wrong, I'm right.
ยู'อาร์ รองจ์ ไอ'ม ไรทฺ
คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก
ถ้าเป็นสลับสับเปลี่ยนซะใหม่เป็น "คุณน่ะถูก ฉันน่ะที่ผิด" ท่านพูดด้วยประโยคด้านล่างนี้ได้ครับ
You're right, I'm wrong.
ยู'อาร์ ไรทฺ ไอ'ม รองจ์
คุณถูก ฉันผิด
แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วล่ะครับ เราต้องเปลี่ยนเป็น Past tense sentence นะครับ เฉลยว่า...
You were wrong, I was right.
ยู'เวอ รองจ์, ไอ วอส ไรทฺ
คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก
ประโยคด้านล่างก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกับครับ
You were right, I was wrong.
ยู'เวอ ไรทฺ ไอ วอส รองจ์
คุณถูก ฉันผิด
See you again,
Bye,
Michael Leng,

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
right ไรทฺ adj. ถูก, ถูกต้อง, ปกติ, เป็นธรรม, ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา, ตรงไป, เป็นมุมฉาก n. ธรรม, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, สิทธิ, สิทธิตามกฎหมาย, การหันขวา, การเลี้ยวขวา, ฝ่ายที่ถูกต้อง, สมาชิกฝ่ายขวา, สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย, ทำให่เหทาะสม, แก้แค้น, แก้ไข vi. ทรงตัว, ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง, อย่างถูกต้อง, แม่นยำ, เหมาะสม
wrong รองจ์ adj., adv., n. (สิ่งที่) ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม, ไม่ปกติ,ประหลาด, ชอบกล, พิกล, ไม่สมควร, อยุติธรรม, ผิดศีลธรรม, เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด Synonym: . wronger n. wrongly adv. wrongness n.
you're ยู'อาร์ เป็นคำย่อ (abbr.) ของ you are

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2559 07:16

    เคยได้ยินคำนี้ในโฆษณาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์น่ะครับ ไอ้คำว่า ถูกๆ ผิดๆ เนื่ยได้ยินบ่อย ขับรถชนกันเฉี่ยวกันผมเห็นมีน้อยครับที่จะบอกว่า ผมผิดเอง น้อยมากๆ

    ตอบลบ