You're Wrong, I'm Right./ You're Right, I'm Wrong. : คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก / คุณถูก ฉันผิด

"คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

ท่านสามารถพูดประโยคข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ครับ

You're wrong, I'm right.
ยู'อาร์ รองจ์ แอนด์ ไอ'ม ไรทฺ
คุณน่ะผิด ฉันน่ะถูก

ถ้าเป็นสลับสับเปลี่ยนซะใหม่เป็น "คุณน่ะถูก ฉันน่ะที่ผิด" ท่านพูดด้วยประโยคด้านล่างนี้ได้ครับ

You're right, I'm wrong.
ยู'อาร์ ไรทฺ แอนด์ ไอ'ม รองจ์
คุณถูก ฉันผิด

เอาล่ะครับหวังว่าท่านคงได้ความรู้ภาษาอังกฤษเอาไปใช้กันได้แล้วนะครับ

See you again,
Bye,

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
right ไรทฺ adj. ถูก, ถูกต้อง, ปกติ, เป็นธรรม, ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา, ตรงไป, เป็นมุมฉาก n. ธรรม, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, สิทธิ, สิทธิตามกฎหมาย, การหันขวา, การเลี้ยวขวา, ฝ่ายที่ถูกต้อง, สมาชิกฝ่ายขวา, สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย, ทำให่เหทาะสม, แก้แค้น, แก้ไข vi. ทรงตัว, ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง, อย่างถูกต้อง, แม่นยำ, เหมาะสม
wrong รองจ์ adj., adv., n. (สิ่งที่) ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม, ไม่ปกติ,ประหลาด, ชอบกล, พิกล, ไม่สมควร, อยุติธรรม, ผิดศีลธรรม, เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด Synonym: . wronger n. wrongly adv. wrongness n.
you're ยู'อาร์ เป็นคำย่อ (abbr.) ของ you are


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ23 มกราคม 2559 07:16

    เคยได้ยินคำนี้ในโฆษณาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์น่ะครับ ไอ้คำว่า ถูกๆ ผิดๆ เนื่ยได้ยินบ่อย ขับรถชนกันเฉี่ยวกันผมเห็นมีน้อยครับที่จะบอกว่า ผมผิดเอง น้อยมากๆ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น