What Type Of Mosquito Is The Carrier Of Dengue Fever? : ยุงอะไรนำไข้เลือดออก?

"ยุงอะไรนำไข้เลือดออก" มาสู่คน เรียนภาษาอังกฤษ ได้ทั้งความรู้เรื่องไข้เลือดออกและคำศัพท์ดีๆเอาไปใช้กันครับ


What Type Of Mosquito Is The Carrier Of Dengue Fever? : ยุงอะไรนำไข้เลือดออก
ยุงนำไข้เลือดออก: source from wiki
ท่านจะถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรกับประโยคที่กล่าวมาข้างต้น

ใช้ประโยคนี้ครับ
What type of mosquito is the carrier of Dengue fever?
วอท ไทปฺ ออฟ มัสคี'โท อิส เดอะ แค'ริเออะ ออฟ เดงกี่ ฟีเวอร์
ยุงอะไรนำไข้เลือดออก
คำตอบก็คือยุงลายใช่ไหมครับ
It's the aedes egypti.
อิท'ส เดอะ เออี' ดิซอีจีพ' ไท
ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับยุงลายที่เป็นพาหะนำไข้เลือดออกกันแล้วนะครับ

คราวนี้ก็อย่าลืมนำไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะครับ

อ้อ...อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้ยุงกัดได้เป็นดีที่สุด...โอ๊ะ...พูดยังไม่ทันขาดคำเลย มันกัดผมเข้าให้แล้ว!!!
อย่างนี้ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดครับ ถ้าเป็นไข้ขึ้นมาล่ะก็ต้องรีบไปหาหมอกันแต่เนิ่นๆนะครับ เพราะถ้าพบเร็วก็แก้ได้ทันครับ

Take care,
แล้วพบกันใหม่ครับ
หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
aedes egypti เออี' ดิซอีจีพ' ไท N.ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง ยุงลาย
carrier แค'ริเออะ n. ผู้ขนส่ง, ผู้ส่ง, บริษัทขนส่ง, ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก, ตัวนำเชื้อ, พาหะนำโรค, เครื่องบินขนส่ง(คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์), นกพิราบส่งข่าว Synonym: transporter
dengue fever เดงกี่ ฟีเวอร์ N. ไข้เลือดออก syn:{breakbone fever}{dandy fever}
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
mosquito มัสคี'โท n. ยุง pl. mosquitoes
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
type ไทปฺ n. รูปแบบ, แบบ, ชนิด, ประเภท, จำพวก, ตัวอย่าง, ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์, หากลุ่มเลือด, เป็นสัญลักษณ์, เป็นแบบอย่าง, เป็นตัวแทน. vi.พิมพ์ดีด
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น