เรียนภาษาอังกฤษ แปลบทความ "โรคไข้เลือดออก(Dengue Fever) มีวิธีป้องกันอย่างไร"

ไข้เลือดออก ภาษาอังกฤษ

คุณกลัวมันหรือเปล่า?  เพราะว่าโรคไข้เลือดออก(Dengue)เป็นภัยร้ายที่เรามองไม่เห็น มันเปรียบเสมือนเงายมฑูตที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเรา แต่ที่มันร้ายกาจก็คือ เมื่อเราได้รับเชื้อแล้ว euvaccine.eu
เราจะมีอาการที่คล้ายๆกับเป็นไข้ธรรมด้าธรรมดา สุดท้ายเมื่อมันฟักตัวกันจนได้ที่แล้วก็ คราวนี้แหละคุณเอ๊ย! ไอ้เจ้าเชื้อไวรัส Dengue(เด็งกี่) มันก็จะแผลงฤทธิ์โจมตีร่างกายเราจนยับเยิน และเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าไม่มีหยูกไม่มียามารักษามันได้เลยซักกะเม็ดนะครับทั้งโลกใบนี้

ที่คนเรารอดตายจากมันได้ก็เพราะหมอให้ยารักษาตามอาการเท่านั้นครับ ความหมายก็คือถ้าร่างกายเราทรุดด้วยอาการอย่างไรก็ให้ยาแก้อาการนั้นๆไป จะรอดหรือไม่ก็อยู่ที่ภูมิความต้านทานโรคของร่างกายเราครับ

วันนี้เราจะถือโอกาสแปลภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ของหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลสิงคโปร์ครับ ชื่อว่า National Environment Agency ครับ

เนื้อหาต้นฉบับเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever (a more severe form) are the most common mosquito-borne viral diseases in the world.

Dengue Fever is an illness caused by infection with a virus transmitted by the Aedes mosquito. There are four serotypes of this virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 and DEN-4) which can infect you.

Dengue Fever is spread though the bite of the Aedes Mosquito.

THERE IS NO DRUG FOR DENGUE.
To prevent dengue fever, you must prevent the breeding of its carrier, the Aedes mosquitoes. Aedes mosquitoes are identified by the black and white stripes on their bodies. You can get rid of the Aedes mosquito by frequently checking and removing stagnant water in your home.

แปลเป็นภาษาไทย

Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever (a more severe form) are the most common mosquito-borne viral diseases in the world.

ไข้เลือดออกหรือโรคไข้เลือดออกที่มีอาการช๊อค(ร้ายแรงกว่า)เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะโรคในทุกๆที่ทั่วโลก

Dengue Fever is an illness caused by infection with a virus transmitted by the Aedes mosquito. There are four serotypes of this virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 and DEN-4) which can infect you.

ยุงลายจะเป็นตัวนำเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเข้าสู่ร่างกายของคน เชื้อไวรัสดังกล่าวมีด้วยกัน 4 ชนิดคือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4

Dengue Fever is spread though the bite of the Aedes Mosquito.
THERE IS NO DRUG FOR DENGUE.

ยุงลายจะเป็นพาหะนำโรคและแพร่เชื้อโดยการกัด
โรคนี้ไม่มียารักษา


To prevent dengue fever, you must prevent the breeding of its carrier, the Aedes mosquitoes. Aedes mosquitoes are identified by the black and white stripes on their bodies.

การป้องกันโรคไข้เลือดออกก็คือคุณต้องป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งมันจะมีลักษณะตัวเป็นลายขาวและดำ

You can get rid of the Aedes mosquito by frequently checking and removing stagnant water in your home.

คุณสามารถกำจัดมันได้ด้วยการหมั่นตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น เทน้ำที่ขังตามภาชนะต่างๆในบ้านและบริเวณรอบๆบ้านอย่างสม่ำเสมอ
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
aedes mosquito เออี' ดิซ มอสคิโท N.ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง ยุงลาย
an แอน ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
bite ไบทฺ {bit, bitten/bit, biting, bites} v. กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, ต่อย (แมลง) , ยึดแน่น, เกาะแน่น, โกง, มีผลต่อ, งับ, ติดเหยื่อ, ยึด, ติด, ทำได้ผล n. การกัด, แผลกัด, ความคม, ความได้ผล, ชิ้นอาหาร, มื้อน้อย ๆ Synonym: nibble
black แบลค {blacked, blacking, blacks} adj. ด่า, สีดำ,สวมเสื้อสีดำ, เกี่ยวกับนิโกร, เปื้อน, ผิวดำ, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, แห้งแล้ง, มลทิน, ด่างพร้อย, มืดมน, นิโกร, อารมณ์เสีย, ไม่ใส่ครีม (กาแฟ)n. คนผิวดำ, จุดดำ, เครื่องดำ, เครื่องไว้ทุกข์, ตาฟกช้ำ, สารสีดำ, ม้าดำ, เสื้อสีดำ vt.
bodies บอด'ดีส n. ร่างกาย, ร่าง, ตัว, ทั้งตัว, ลำตัว, ลำต้น, ศพ, ซากศพ, ส่วนใหญ่,เนื้อแท้, กลุ่มคน, ข้อสรุป, มวล, วัตถุ, สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย, ทำให้เป็นรูปร่าง Synonym: physique
breeding บรีดดิ่ง n. การเพาะพันธ์, การออกลูก, กิริยาfission Synonym: raising
by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
carrier แค'ริเออะ n. ผู้ขนส่ง, ผู้ส่ง, บริษัทขนส่ง, ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก, ตัวนำเชื้อ, พาหะนำโรค, เครื่องบินขนส่ง(คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์), นกพิราบส่งข่าว Synonym: transporter
caused คอซดฺ {cause, causing, causes)n. สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt.ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ให้, ทำให้ Synonym: motive
checking เช็คกิ่ง {checked, check, checks} vt. หยุด, รั้ง, ดึง, ตรึง,สกัด, ทำลาย, ตรวจสอบ, สำรวจ, ทำเครื่องหมายตรวจสอบ, ฝากเก็บ, รุกฆาต(หมากรุก) , ทำให้เกิดรอยแตก, ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง), ตรวจสอบ, แตกเป็นช่อง, ร้าวเป็นช่อง, หยุด -Phr. check in (ลงชื่อเข้าพักในโรงแรม)
common คอม'เมิน adj. ร่วมกัน, ธรรมดา, สามัญ, ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว, พร้อมกัน, เหมือนกัน, สาธารณะ n. Synonym: . commons n., pl. คนสามัญ, สมาชิกสภาล่าง, ห้องอาหารขนาดใหญ่(โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย) ###S. habitual, ordinary, usual -Conf. mutu
den-1 เด็ง-1 n.เชื้อเด็ง-1
den-2 เด็ง-2 n.เชื้อเด็ง-2
den-3 เด็ง-3 n.เชื้อเด็ง-3
den-4 เด็ง-4 n.เชื้อเด็ง-4
dengue fever เดงกี่ ฟีเวอร์ N. ไข้เลือดออก syn:{breakbone fever}{dandy fever}
dengue hemorrhagic fever เดงกี่ ฮโมเรยิค ฟีเวอร์ n.ไข้เลือดออก,ไข้เลือดออกเดงกี่,โรคไข้เลือดออกที่มีอาการช๊อค
diseases ดิซีซ' n. โรค Synonym: sickness
drug ดรัก {drugged, drugging, drugs} n. ยา, ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่องยา, ยาเสพติด vt.ผสมกับยา, ทำให้ติดยา
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
form ฟอร์ม {formed, forming, forms} n. รูปแบบ, รูปร่าง, แบบฟอร์ม, ระดับ,ความสามารถ, ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง, ก่อรูปแบบ, ผลิต, ประกอบ, ทำ,จัด, เรียง, จัดแถว, จัดตั้ง, คิด, เกิดความคิด. vi.เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, กลายเป็น, จัดขึ้น
four โฟร์ n., adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว)
frequently ฟรี'เควินทฺลี adv. บ่อย, หลายครั้ง, ถี่เป็นประจำ, เป็นนิจศีล. Synonym: regularly, often
get rid of เก็ท ริด ออฟ v.กำจัด
home โฮม n., adj. (เกี่ยวกับ)บ้าน, เรือน, ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ปิตุภูมิ, บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน, ถิ่นกำเนิด, สถานสงเคราะห์, ฐาน, ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน Synonym: residence, centre
identified ไอเดน'ทิไฟดฺ vt. ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์. Synonym: . identifiable adj. identifiableness n. identifier n. ###S.recognize, name
illness อิล'นิส n. การไม่สบาย, การเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการคลื่นเหียนอาเจียน, ความเลวร้าย
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
infect อินเฟคทฺ' vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค, ทำให้เปื้อน, ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ. Synonym: . infector, infecter n. ###S. disease, contaminate
infection อินแฟค'เชิน n. การติดเชื้อ, การติดโรค, โรคติดต่อ, เชื้อ, อิทธิพล, การทำให้มัวหมอง Synonym: disease, illness
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
its อิทซฺ pron. ของมัน. ดูitself
more มอรฺ adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น, สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า, ยิ่งกว่า, นอกเหนือจาก, อีก, ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) Synonym: greater, extra
mosquito-borne มัสคี'โท-บอรฺน n.วงจรการแพร่เชื้อไวรัสที่ติดต่อจากยุง
most โมสท์ adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด, ปริมาณที่มากที่สุด, เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่, -Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด, เกือบจะ
must มัสท์ auxv. ต้อง, จำต้อง, เป็นแน่, น่าจะ
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
prevent พรีเว้นท์ vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค
removing รีมูฟวิ่ง vt. เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด,กำจัด, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า vi. ย้าย, โยกย้าย, จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย, โยกย้าย...), ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน, การคั่นกลาง, การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง Synonym: . remover n.
serotypes โซโรไทปฺซ n.สายพันธุ์
severe ซีเวียร์' adj. รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่ง, เคร่งขรึม, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เหน็บแนม, เสียดสี, หนาวจัด, ร้ายแรง, สาหัส, ดุเดือด, ยากลำบาก, แม่นยำ.
spread สปรีด {sprea, spread, spreading, spreads} vt., vi., n. (การ)แผ่, แพร่, กระจาย, กาง, คลี่, ปู, ละเลง, ทา, ทำให้กระจาย, แยกออก,ยึดออก, ลาม, ซึม, ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่, น่านน้ำอันกว้างใหญ่, ผ้าปู, ฟาร์ม, ไร่นา. Synonym: . spreadable adj. -S...
stagnant สแทก'นันทฺ adj. หยุดนิ่ง, หยุดไหล, อยู่เฉย ๆ , ซบซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ. Synonym: standing, still, idle, quiet
stripes สไทรพฺ'ส n. ริ้ว, ผ้าริ้ว, ลายยาว, ลาย, แถบ, ชนิด, บั้ง,แถบยศ, เสื้อลายขวางของนักโทษ, การตี, การเฆี่ยน, การโบย, การหวด, รอย(เฆี่ยน, โบย, หวด)
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
their แธร์ pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
there แธร์ adv. ที่นั่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น, ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น, ตรงนั้น, ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น, สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น, สถานที่นั้น
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
though โธ conj. แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, หากว่า, -Phr. (as thoughยังกับว่า). adv. อย่างไรก็ตาม, สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด Synonym: even if, that, however
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
transmitted แทรนซฺ'มิท vt. ส่งผ่าน, ส่งต่อ, ถ่ายทอด, แพร่เชื้อ, กระจาย, กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ, ส่งคลื่น, ส่งโทรเลข, โอนสิทธิ, โอนหน้าที่ Synonym: . transmittable adj. transmittible adj. ###S. send, convey
viral ไว'เริล n. เกี่ยวกับหรือเกิดจากเชื้อไวรัส
virus ไว'เริส n. เชื้อไวรัส, โรคไวรัส, พิษของสัตว์ที่มีพิษ (เช่นพิษงู) pl. viruses
water วอเตอร์ n. น้ำ, น้ำแร่, แหล่งน้ำ Synonym: . waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ, บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น, ทำให้เปียก, พรมด้วยน้ำ, ทำให้เจือจาง, ผสมน้ำ, ทำให้แวววาว, ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ, ดื่มน้ำ, adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer
which วิช pron. อันไหน, อันซึ่ง, ส่วนไหน, ที่ซึ่ง, adj. อันไหน, ส่วนไหน,ที่กล่าวถึงมาก่อน
white ไวท์ adj. ขาว, หงอก, ขาวบริสุทธิ์, สีเผือก, ผิวขาว, สีเงิน,ขาวหิมะ, มีหิมะ, ไร้สี, โปร่งใส, ว่างเปล่า, สวมเสื้อขาว, โชคดี, ไม่ได้เขียนอะไร, สะอาด, มีเจตนาดี, ซื่อตรง, ยุติธรรม, ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว, ความขาว, ผิวขาว, สิ่งที่มีสีขาว, ไข่ขาว,แอลบิวเมน
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
world เวิร์ลด n. โลก, เขตโลก, พิภพ, มนุษย์โลก, สากล, โลกมนุษย์,มวลมนุษย์, มนุษยชาติ, สาธารณชน, ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์, วงการ, อาณาจักร,วงสังคม, จุกรวาล, ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่, สรรพสิ่ง, จำนวนมหาศาล, ชีวิตโลก, ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น