Caretaker Government Is On Drafting Constitution. : รัฐบาลชั่วคราวอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ

คำศัพท์ที่เราได้ยินไม่ค่อยบ่อยนักคือ caretaker government ซึ่งเป็นคำนาม (Noun) แปลว่า "รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่"

"Caretaker government" เป็นคำนามผสมครับ(Compound nouns) มีคำว่า care + taker + government


เราจะนำคำศัพท์ที่พูดถึงมาแต่งเป็นประโยคกันล่ะครับ


Caretaker government is on drafting constitution. 
แครฺเทคเกอรฺ กัฟเวิรฺนเมนทฺ อิส ออน ดราฟทฺติ่ง คอนสทิทิว'เชิน 
รัฐบาลชั่วคราวอยู่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ


ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ แปลตรงตัวเป๊ะ 

ถ้าอยากทราบคำแปลทั้งหมดของคำศัพท์ในประโยคที่กล่าวมา ก็สามารถดูได้เลยที่ด้านล่างครับ ผมได้นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วครับ


วันนี้ขอตัวก่อนนะครับ
แล้วพบกันใหม่
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
caretaker แคร์เทคเกอร์ n. คนดูแลควบคุม, ภารโรง, คนเฝ้า Synonym: custodian คนดูแลควบคุม ภารโรง คนเฝ้า ผู้รักษาการแทน ผู้ทำหน้าที่แทนชั่วคราว
constitution คอนสทิทิว'เชิน n. การประกอบขึ้น, การก่อตั้ง, การสถาปนา, ร่างกาย, อุปนิสัย, สันดาน, รัฐธรรมนูญ, ระเบียบข้อบังคับ, รูปแบบการปกครอง, รากฐาน Synonym: composition
drafting ดราฟทฺติ่ง {drafted, draft, drafts} n. ต้นร่าง, ฉบับร่าง, การร่าง, การวาด,การสเก็ตช์ภาพ, กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง, เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม, การเกณฑ์ทหาร, การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง, สัตว์ที่ใช้ลากของ, แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน, การเอาออก
government กัฟ'เวิร์เมินทฺ n. รัฐบาล, การปกครอง Synonym: . governmental adj. ###S. order, rule control Anonym: anarchy, chaos
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)

See more words:
 1. They Spent The Best Part Of The Day In Reading. : พวกเขาใช้เวลาส่วนนึ่ง(ของวัน)ที่ดีที่สุดไปกับการอ่านหนังสือ
 2. "One Of Our Team Has Already Let The Cat Out Of The Bag.": มีคนหนึ่งในทีมเราได้เผยความลับออกไป
 3. Laughter Is The Best Medicine. : การหัวเราะเป็นยาวิเศษ
 4. You Can't Spend Your Days Waiting For A Good Job To Find You. : งาน(สิ่งต่างๆ)ดีๆไม่วิ่งมาหาคุณเอง
 5. You Cannot Solely On Divine Help But Must Work Yourself To Get What You Want.: คุณไม่สามารถรอเพียงความช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่านั้น คุณต้องทำงานเพื่อสิ่งที่คุณเองต้องการ
 6. Search This Project Is To Help Them To Help Themselves. : โครงการนี้ช่วยให้พวกเขาช่วยตัวเองได้
 7. Aging Society 7 - 14 % Of The Population Are 65 Years Or Older. : สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรอายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วน 7-14% ของประชากรทั้งหมด
 8. I hate Monday, but I love Friday. : ฉันเกลียดวันจันทร์แต่ผูกพันกับวันศุกร์
 9. "ว่าแล้วเชียว" "ฉันน่ะรู้สึกอยู่แล้วเชียว" ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหนกันล่ะ | ตีแตกภาษาอังกฤษ
 10. Could Carrot Seed Oil Rejuvenate All Skin Types? : น้ำมันเมล็ดแครอทช่วยฟื้นฟูผิวทุกสภาพได้หรือ | ตีแตกภาษาอังกฤษ
Would you like to see my other blogs?:
 1. Learn Thai Free Online [LTFO] | Michael Leng
 2. [ExcelTip2Day] Shortcut Trick Solving Methods
 3. [C+] Cell Phone and Accessory Review
 4. [1English-1Thai] English – Thai Dictionary Learning Blog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น