We Have To Overhaul This Car's Engine. : เราต้องยกเครื่องรถคนนี้ใหม่ | เรียนศัพท์ "Overhaul(ยกเครื่อง) ตอน 2


ครั้งก่อนเราได้เห็นประโยคการใช้ overhaul (ยกเครื่อง) ในรูปแบบของวลีกันไปแล้ว ซึ่งหมายถึงการยกเครื่องปรับเปลี่ยน(องค์กร)ใหม่หมดหรือครั้งใหญ่ โดยใช้คำศัพท์ overhaul กันไปแล้ว

วันนี้เราจะมาดูการใช้ overhaul ที่แปลว่ายกเครื่องซึ่งหมายถึงเครื่องยนต์จริงๆกันครับ ว่าเขาใช้อย่างไรกัน

ผมแต่งประโยคเพื่อให้เข้าใจง่ายด้วยประโยคด้านล่างนี้ครับ


We have to overhaul this car's engine. 
วี แฮฟว ทู โอ'เวอะฮอล ธิส คาร์'ส อินจิ่น 
เราต้องยกเครื่อง(ยนต์)รถคนนี้ใหม่

ความหมายในที่นี้ก็คือเครื่องยนต์ของรถคันนี้น่ะมันแย่เต็มทนจนไม่สามารถที่จะใช้ต่อไปได้อีกแล้วจึงต้องเปลี่ยนใหม่ครับ เมื่อเราจะเปลี่ยนเอาเครื่องยนต์เก่าออกเพื่อนำเอาเครื่องใหม่มาใส่แทน ต้องทำการยกเครื่องเก่าออกก่อน การยกเครื่องนี่แหล่ะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า to overhaul นั่นเองครับ

จากสอง articles ที่เขียนมาก็จะทำให้เราสามารถใช้คำว่า to overhaul ทั้งในรูปกริยาวลีและกริยาที่แปลตรงตัวกันไปเรียบร้อยโรงเรียนจีน เอ๊ย! โรงเรียนภาษาอังกฤษครับ

แล้วพบกันใหม่ใน article เจ๋งๆที่ผมจะนำมาเขียนให้เพื่อนๆได้อ่านกันครับ
สวัสดีครับ

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
engine อินจิ่น n. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, หัวรถจักร, รถจักร, เครื่องดับเพลิง, รถดับเพลิง, เครื่องทรมาน
have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
overhaul โอ'เวอะฮอล vt., n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์), ปรับปรุงใหม่, ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ, ตามทัน, ไล่ทัน, ผ่อนคลาย, คลาย, ชำระ, สะสาง Synonym: inspect, repair
this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น