เรียนคำศัพท์ "Overhaul(ยกเครื่องใหม่)" | Thai Immigration Bureau Needs To Be "Overhauled". : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องยกเครื่องใหม่

คำว่า "ยกเครื่อง" หรือ "ยกเครื่องใหม่" ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั้น ภาษาอังกฤษคือคำว่า "Overhaul" 

"Overhaul" เป็นกริยา(vt.) และคำนาม(n.) แปลว่า (การ) ยกเครื่อง (ยนต์), ปรับปรุงใหม่, ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ, ตามทัน, ไล่ทัน, ผ่อนคลาย, คลาย, ชำระ, สะสาง


คำที่คล้ายกัน(Synonym) ก็คือ inspect และ repair ครับ

คราวนี้เรามาดูประโยคที่ใช้คำศัพท์ "Overhaul" กันครับ


Thai immigration bureau needs to be overhauled.
ไทย อิมมะเกร'เชิน บิว'โร นีด'ส ทู บี โอ'เวอะฮอล'ดฺ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องยกเครื่องใหม่


จะสังเกตเห็นได้ว่า "Overhaul" ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องจักรกลเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกริยาวลีที่หมายถึงการสะสาง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือทั้งหมด

ประโยคที่กล่าวถึงในวันนี้เป็นรูป  Present tense (Passive form) ครับ

ลองดูแนวการแต่งประโยคและนำไปใช้กันดูนะครับ
สวัสดีครับ

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
Be บี (am/are/is/, was/were, been) vi. เป็น, อยู่, คือ, ใช่
Bureau บิว'โร n. สำนักงาน, สำนักข่าว, สำนัก -pl. bureaus, bureaux -Conf.bureaux
Immigration อิมมะเกร'เชิน n. การอพยพ (จากต่างประเทศ), การเข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่, กลุ่มผู้อพยพ. Synonym: . immigrational, immigratory adj.
Needs นีด'ส {needed, needing, need} n. ความจำเป็น, ความต้องการ, สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน, ความคับขัน, ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt., vi.มีความจำเป็น, จำเป็น, ต้องการ, ประสงค์. Synonym: . needer n.
Overhaul โอ'เวอะฮอล vt., n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์), ปรับปรุงใหม่, ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ, ตามทัน, ไล่ทัน, ผ่อนคลาย, คลาย, ชำระ, สะสาง Synonym: inspect, repair
Overhauled โอ'เวอะฮอล'ดฺ vt., n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์), ปรับปรุงใหม่, ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ, ตามทัน, ไล่ทัน, ผ่อนคลาย, คลาย, ชำระ, สะสาง Synonym: inspect, repair
Thai ไทย คนไทย ภาษาไทย
To ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น