OK, I Will Keep Your Valued Suggestions In My Mind. : โอเค ฉันจะเก็บคำแนะนำที่มีค่าของคุณใว้ในใจเสมอไป | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เวลาที่เราได้รับคำแนะนำมาหรือว่าให้คำแนะนำใครไป เราจะสำทับให้เขาจดจำไว้หรือระลึกไว้เสมอนั้น ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างไร

คำศัพท์ Valued Suggestions จะเป็นคำที่เราจะนำมาแต่งเป็นประโยคกันครับ

คำแรกคือ Valued เป็นคำคุณศัพท์(Adjective) ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำอื่นๆ แปลว่า ประเมินค่าไว้สูง, ประเมินค่าไว้แล้ว,..

คำที่สองคือ Suggestions เป็นคำนาม(Noun) แปลว่า การแนะนำ, การชักชวน, การเสนอ, การเสนอแนะ,..

เมื่อคำทั้งสองรวมกันเป็น Valued Suggestions ก็จะแปลว่า "คำแนะนำที่มีค่า"ครับ


Image source: lit.genius.com

ดูประโยคด้านล่างนี้และนำไปใช้ได้เลยครับ

ประโยคบอกให้เขาระลึกจดจำคำแนะนำ


Please keep these suggestions in mind.
พลีส คีพ ดีส ซักเจส'เชินสฺ อิน ไมนด์
จงเก็บ/กรุณาเก็บคำแนะนำนี้ไว้ในใจเสมอ

ประโยคตอบรับ (แบบย่อ)

Sure I will .
ชัวร์ ไอ วิล
แน่นอน ได้เลย

ประโยคตอบรับ (แบบเต็ม)

OK, I will keep your valued suggestions in my mind.
โอเค ไอ วิล คีพ ยัวร์ แวว'ลิวดฺ ซักเจส'เชินสฺ อิน มาย ไมนด์
โอเค ฉันจะเก็บคำแนะนำที่มีค่าของคุณไว้เสมอ

เราสามารถนำประโยคตัวอย่างที่ผมเขียนไปดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานได้ครับ

แล้วพบกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ

<>


อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
In อิน ใน
Keep คีพ รักษา
Mind ไมนด์ จิตใจ ความตั้งใจ ระวัง รังเกียจ สติปัญญา
My มาย ของฉัน
OK โอเค โอเค ตกลง
Suggestions ซักเจส'เชินสฺ n. การแนะนำ, การชักชวน, การเสนอ, การเสนอแนะ, ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย, เค้าโครง, ข้อชวนคิด, สิ่งที่ชวนคิด
Sure ชัวร์ แน่นอน มั่นใจ มั่นคง ไว้ใจได้ แน่นอน
Valued แวว'ลิวดฺ adj. ประเมินค่าไว้สูง, ประเมินค่าไว้แล้ว, ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว, มีค่าเฉพาะอย่าง, ได้รับความเคารพนับถือ, ได้รับเกียรติ
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น