This Wood Panel Has Delicate Carvings On It. ไม้แผ่นนี้แกะสลักไว้อย่างปราณีต

มีท่านใดชอบงานศิลปกันบ้างหรือไม่ครับ วันนี้ผมนำประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแกะสลักบนแผ่นไม้มาฝากกันครับ

สงสัยบ้างไหมครับว่าทำไมผมถึงเรื่องเกี่ยวกับแผ่นไม้แกะสลัก

เพราะผมชอบคำศัพท์ "wood panel" ที่แปลว่า "แผ่นไม้" ครับ

อีกคำหนึ่งคือ อะไรเอ่ย....ตึ๊ด ๆ ๆ...มันคือคำว่า "delicate" ครับ เป็นคำคุณศัพท์ adj. แปลว่า ละเอียดอ่อน,ประณีต, อ่อนช้อย, บรรจง...

(ดูคำศัพท์อื่นๆได้ด้านท้ายบทความนะครับ)
ต่อไปนี้เป็นประโยคพร้อมคำอ่านและคำแปลครับ


This wood panel has delicate carvings on it.
ดิส วูด แพน'เนิล แฮส เดล'ละคิท คาร์'วิงส ออน อิท
ไม้แผ่นนี้แกะสลักไว้อย่างปราณีต


ถ้าเราดูประโยคโดยละเอียด จะเห็นว่าคำแปลที่ตรงตัวจริงๆคือ แผ่นไม้มีการแกะสลักอย่างปราณีต ซึ่งคำว่า "has" ก็คือคำศัพท์ที่แปลว่า "มี" ครับ

แต่แก่นของภาษานั้น ถ้ามันสื่อความหมายได้เหมือนกัน ผมว่ามันก็ใช้ได้แทนกันได้ครับ

Tense: Present Simple Tense
Structure: Subject + V1 + ...
  • This ขยายคำว่า wood เพื่อให้ทราบว่า มันเป็นไม้แผ่นนี้เท่านั้น(ไม่ใช่แผ่นอื่นๆๆ)
  • Wood เป็นคำนาม(N.) ในที่นี้เป็นประธานของประโยค
  • Has เป็นกริยาแท้ของประโยคครับ
  • Delicate เป็นคำคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายคำนาม ในที่นี้ขยายคำว่า Carving ครับ
  • Carving(s) เป็นคำนาม
  • On เป็นคำเชื่อมประโยคและคำคำวิเศษณ์(ขยายคำกริยา)ครับ
เทคนิคที่ผมใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองก็คือ อ่านบ่อย พูดบ่อย เขียนบ่อยๆ ครับ ทำอะไรบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความเคยชินครับ ความเคยชินก็คือความไม่แปลก ความปกติ ในชีวิตประจำวันของนั่นเอง ผมก็ไม่รู้ตัวนะว่า สามารถพูดได้ตอนไหน แต่ตอนนี้ก็คือพูดได้ครับ

แล้วพบกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ

<>


อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Carvings คาร์'วิงส n. การแกะสลัก, งานแกะสลัก
Delicate เดล'ละคิท adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต, อ่อนช้อย, บรรจง, แตกง่าย, อ่อนแอ, แคล่วคล่อง, ยากที่จะจัดการ, ลำบาก
Has แฮส มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานเอกพจน์และ he she it)
It อิท มัน
On ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
Panel แพน'เนิล n. บัญชีชื่อ, รายชื่อ vt. จัดเป็นคณะ N. แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง) syn:{flat solid}(sheet) N. เบาะรองอานม้า syn:{pad} N. บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม) relate:{แผนการประกันสังคม} syn:(committee)(group) N. คณะผู้อภิปรายทางการเมือง syn:(committee)(group) N. คณะลุกขุน syn:(juror)(jury)(group)N. แผงควบคุมไฟฟ้า relate:{แผงหน้าปัด} syn:(switchboard)N. ดิ้นประดับบนชุดสตรี VT. ตกแต่ง relate:{ประดับ}{ใส่กรอบ} syn:(arrange)(decorate)(furnish){set up} VT. ใส่เบาะอานม้า VT. จัดให้มีคณะลูกขุน
This ดิส นี้
Wood วูด n. ไม้ adj. ทำด้วยไม้, อยู่ในป่า vt. ปกคลุมด้วยต้นไม้, ปลูกต้นไม้ vi. สะสมหรือจัดให้มีไม้ -Phr. (out of the woods ปลอดภัย, พ้นอันตราย)

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ความคิดเห็น