8 เจาะลึก! "คำสรรพนามกลุ่มประธาน (Subject Pronouns)" พร้อมตัวอย่างและตารางแสดงแยกหมวดหมู่ชัดเจน

กลุ่มคำสรรพนามมีคำอะไรบ้าง  วันนี้เรามาดูกลุ่มคำภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มากอีกกลุ่มหนึ่งกันครับ คือ กลุ่มคำสรรพนามครับ


เราสามารถแบ่งเป็นตารางเพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการจดจำได้ดังนี้ครับ

สรรพนามกลุ่มประธาน (Subject Pronouns)
I ไอ ฉัน  🙋
He ฮี เขา 👦
She ชี หล่อน 👧
It อิท มัน  
We วี พวกเรา  👫 
You ยู ท่าน  👳
They เธ พวกมัน  👨👧👦
ต่อไปนี้เรามาดูประโยคการใช้ Subject Pronouns กันครับ

I am a student.
ไอ แอม อะ สทิวเดนท์
ฉันเป็นนักศึกษา

You are a police officer.
ยู อาร์ อะ โปลิส แมน
คุณเป็นตำรวจ
She loves children very much.
ชี ลัฟส ชิลเดร็น เวรี่ มัช
หล่อนรักเด็กๆมาก

It was a dog chasing a cat last night.
อิท วอส อะ ด็อก เชียซิ่ง อะ แคท ลาสท์ ไนท์
มันเป็นหมาที่ไล่แมวเมื่อคืนนี้นั่นเอง
We are going aboard next week.
วี อาร์ โกอิ่ง อบอร์ด เนกท์ วีค
พวกเราจะไปต่างประเทศสัปดาห์หน้า

Do you speak English?
ดู ยู สปีค อิงลิช
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
They donate the car to the rescue organization.
เดย์ โดเนท เดอะ คาร์ ทู เดอะ เรสคิวร์ ออร์แกนไนเซชั่น
พวกเขาบริจาครถให้กับหน่วยงานกู้ภัย


แล้วพบกันใหม่ครับ
See you again.
Bye,
Michael Leng,

See more other words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Aboard อบอร์ด ต่างประเทศ
Am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Car คาร์ รถยนต์
Cat แคท แมว เหมียว ผู้หญิงนิสัยเลว
Chasing เชียซิ่ง แหย่ ไล่ ไล่กวด
Children ชิลเดร็น เด็กๆ
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Dog ด็อก สุนัข หมา
Donate โดเนท บริจาค
English อิงลิช ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ ของคนอังกฤษ เกี่ยวกับชาติอังกฤษ
Going โกอิ่ง จะ
He ฮี เขา(ผู้ชาย)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
It อิท มัน
Last ลาสท์ แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า) คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้ายครั้งล่าสุด ช่วงสุดท้าย ในที่สุด ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว เป็นไปได้น้อยที่สุด
Loves ลัฟวส์ รัก / ชอบ (มาจากคำว่า love + s)
Much มัช มาก
Next เนกซ์ท ต่อไป
Night ไนท์ กลางคืน
Officer ออฟฟิสเซอร์ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน
Organization ออร์แกนไนเซชั่น องค์กร
Police โปลิศ n. ตำรวจ
Rescue เรสคิว ช่วยเหลือ
She ชี หล่อน เธอ
Speak สปีค พูด กล่าว บอก ว่า เล่า รับสั่ง ปริปาก ออกปาก โจษจัน เปล่ง เว้า คำ
Student สทิวเด้นท นักเรียน
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
They เดย์ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
To ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม,  (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
Very เวรี่ adv. มาก, มาก ๆ , อย่างยิ่ง, แท้จริง, เหลือเกิน. adj. แท้จริง, จริง, โดยเฉพาะ, แน่แท้, โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เพียงเท่านั้น Synonym: extremely, greatly, exactly, absolute, suitable
Was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
We วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล,  (เสียดสี) ท่าน
Week วีค n. สัปดาห์, อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้
Not นอท adv. ไม่
Noun เนานฺ n., adj. คำนาม. Synonym: . nounal adj.
Of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
Our เอา'เออะ pron. ของพวกเรา
Ours เอาซฺ pron. ของพวกเรา ของเราเอง
Party พาร์ตี้ n. พรรค, พวก, หมู่คณะ, ฝ่าย
Place เพลส n. สถานที่, บริเวณ, จุดหมาย, ที่, ที่พัก, เขต, ฐานะ, ตำแหน่ง, สภาพ, สถานการณ์, เทศะ, หน้าที่, การงาน, ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ, ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น)
vt. จัด, วาง, กะ, คาดคะเน, บรรจุ, ใส่, เอาไว้, ฝาก, มอบ, แต่งตั้ง,
วินิจฉัย, ปรับเสียง, วางลูก, ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับสถานที่ สถาน ที่ ตำแหน่ง ตอน แห่ง ตำบล สภาพ ประการ ตั้ง
Play เพลย์ ล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป, การเมือง) เล่นสนุก พักผ่อน การเล่น การแสดง การล้อเล่น การกระโดดโลดเต้น การเล่นการพนัน ครั้ง
Poor พัวร์ adj. ยากจน, ขาดแคลน, ขัดสน, เลว, น่าสงสาร, น่าสังเวช, ไม่มีรสชาติ, ไม่ดีพอ, ไม่สมบูรณ์, ไม่สำคัญ. n. คนจน Synonym: . poorly adv.  ###S. needy, indigent, penniless
Possessive โพสสิสสิฟ ซึ่งเป็นเจ้าของ ซึ่งครอบงำ อยู่ในความครอบครอง
Preposition พรีโพสิชั่น คำบุพบท บุรพบท บุพบท คำนำหน้านาม
Pronoun โปรนาวน์ คำสรรพนาม สรรพนาม
Rich ริช ร่ำรวย รวยเงินทอง รวย กระเป๋าหนัก หรูหรา มั่งคั่ง สวยงาม คนมีตังค์ คนมีเงิน คณบดี เศรษฐี เศรษฐินี มันเยิ้ม
She ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
So โซ adv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ, มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,
ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย
Stolen สโตเล็น ถูกขโมย (past ของ steal)
Students สทิวเด้นทส นักเรียน (พหูพจน์ของ student)
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Their แดร์ ของพวกเขา ของเขาทั้งหลาย
Theirs แดร์ส ของพวกเขา ของเขาเหล่านั้น
Them เธ็ม พวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
They เดย์ pron. เขาเหล่านั้น, พวกเขา, บุคคลทั่วไป, ประชาชนทั่วไป
Time ไทม์ เวลา ฤดูกาล ครั๊ง จังหวะดนตรี เวลาที่ทำงาน ค่าจ้าง จัดเวลา กำหนดเวลา ตั้งเวลา การลงโทษจำคุก ช่วงชีวิตของบุคคล
To ทู ไปถึง
Wedding เว็ดดิ่ง การแต่งงาน งานแต่ง
Were เวอร์ เป็น อยู่ คือ(past ของ am/are)
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ
Yours ยัวร์ส (สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ) ของท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น