วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

"My First Name Is Michael." ชื่อแรกของฉันคือ "ไมเคิล" | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ชื่อและนามสกุล ในภาษาอังกฤษเมื่อเวลาจะถามใครซักกะคน ท่านใช้ประโยคดังต่อไปนี้ถามได้เลยครับ

เป็นประโยค Basic ภาษาอังกฤษใช้กันทั่วโลก ว่างั้นเห่อ...

"What is your first name?"
วอท อิส ยัวร์ เฟิร์ส เนม
ท่านชื่อ(แรก)อะไร

ประโยคสำหรับตอบนำไปใช้กันได้ครับ

"My first name is Michael."
มาย เนม อิส ไมเคิล
ชื่อแรกฉันคือ ไมเคิล

• Tense: Present Simple.
• Structure: Subject + V.1

คลิกดูประโยคการถาม-ตอบเกี่ยวกับ "นามสกุล"

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
First เฟิร์สท์ ที่หนึ่ง แรก อันแรก อย่างแรก อย่างที่หนึ่ง ที่แรก อันดับแรก
First name เฟิร์ส เนม ชื่อแรก(ชื่อที่ไม่ใช่ชื่อกลางและนามสกุล)
Is อิส เป็น อยู่ คือ
Michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
My มาย ของฉัน
Name เนม ชื่อ
What วอท อะไร
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ
See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น