คุณถนัดมือไหน ภาษาอังกฤษ "I Am Right-Handed, But She Is Left-Handed." (Thai: แปลว่า "ฉันถนัดมือขวาแต่หล่อนถนัดซ้าย")

"ถนัดมือไหน" ภาษาอังกฤษคือ "Right-Handed" กับ "Left-Handed"


คนส่วนใหญ่จะถนัดมือขวากันใช่ไหมครับ แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ถนัดมือซ้าย

อืมม...แล้วท่านทราบหรือยังครับว่า เรื่องความถนัดนัดมือซ้าย-ขวานั้นน่ะ เขาพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกัน

คุณถนัดมือไหน ภาษาอังกฤษ

Source of image: www.canstar.com.au

ก่อนอื่นเรามารู้จักศัพท์ที่เป็นประโยชน์กันก่อนดีกว่าครับ เพื่อที่เราจะนำไปแต่งเป็นประโยคต่างๆกันต่อไปครับ
  • Right-handed [ไรท์-แฮนดิด] (คนที่) ถนัดมือขวา
  • Left-handed [เลฟท์-แฮนดิด] (คนที่) ถนัดมือซ้าย
  • Right-footed [ไรท์-ฟูตติด] (คนที่) ถนัดเท้าขวา
  • Left-footed [เลฟท์-ฟูตติด] (คนที่) ถนัดเท้าซ้าย
ผมแถมคำว่า "ถนัดเท้าซ้าย-ขวา" ให้ด้วยครับเพื่อความรอบรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น

คราวนี้มาผูกศัพท์เรียบเรียงเป็นประโยคกันเลยครับ

She is right-handed, so she usually writes with her right-hand.
ชี อิส ไรท์-แฮนดิด, โซ ชี ยูชวลลี ไรท์ส วิท เฮอร์ ไรท์-แฮนด์
หล่อนเป็นคนถนัดมือขวา ดังนั้นจึงเขียนหนังสือด้วยมือขวาเป็นปกติ

///

He handles things such as eating and grabbing stuffs with the left hand.
ฮี แฮนเดิลส ธิ่งส ซัส แอส อีทติ่ง แอนด์ แกร็บบิ่ง สตัฟฟ์ วิท เดอะ เลฟท์ แฮนด์
เขากระทำสิ่งต่างๆ เช่น การกินและจับฉวยสิ่งของด้วยมือซ้าย

It denotes he is left-handed.
อิท ดีโนทส์ ฮี อิส เลฟท์-แฮนดิด
มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาถนัดมือซ้าย

///

Michael uses his right foot for things like kicking football.
ไมเคิล ยูส ฮีส ไรท์ ฟูท ฟอร์ ธิ่งส์ ไลค์ คิคกิ่ง ฟุตบอลล์
ไมเคิล ใช้ เท้าขวากับสิ่งต่างๆเหมือนเช่นการเตะลูกฟุตบอล

///

Because, he is right-footed, therefore, he steps forward with his right foot first.
บีคอส ฮี อิส ไรท์-ฟูตติด, แดร์ฟอร์ ฮี สเตปส์ ฟอร์เวิร์ด วิท ฮีส ไรท์ ฟูต เฟิร์สท์
เพราะเขาถนัดเท้าขวา เขาจึงก้าวด้วยเท้าขวาก่อน

///

Are you right-footed or left-footed?
อาร์ ยู ไรท์-ฟูตติด ออร์ เลฟท์-ฟูตติด
คุณถนัดเท้าขวาหรือซ้าย

///

Is she left-footed?
อิส ชี เลฟท์-ฟูตติด
หล่อนถนัดเท้าซ้ายใช่ไหม

///

Is anyone also right-handed and left-footed?
อิส อนี่วัน ออลโซ ไรท์-แฮนดิด แอนด์ เลฟท์-ฟูตติด
มีใครถนัดมือขวาและเท้าซ้ายบ้าง

///

I am right-handed, but she is left-handed.
ไอ แอม ไรท์-แฮนดิด,บัท ชี อิส เลฟ์ท-แฮนดิด
ฉันถนัดมือขวาแต่หล่อนถนัดมือซ้าย

ประโยคดีๆอย่างนี้ อ่านแล้วช๊อบชอบ จึงเอามาบอกเพื่อน

ลาแล้วครับ
Good bye,
ไมเคิล เล้ง

See more another words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
Also ออลโซ เช่นกัน ยิ่งกว่านั้น
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Anyone เอนี่วัน ใคร
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
As แอส ตาม เหมือน เนื่องจาก เหมือนกับ ราวกับ เพราะ ประหนึ่ง เช่น ดัว ราวกับ เท่ากับ ดั่ง
Because บีคอส เพราะว่า
Kicking คิคกิ่ง การเตะ เช่น เตะฟุตบอล
Denotes ดีโนทส์ แสดงว่า แสดงถึง หมายความว่า หมายถึง
Eating อีทติ่ง การกิน
First เฟิร์สท์ ที่หนึ่ง แรก อันแรก อย่างแรก อย่างที่หนึ่ง ที่แรก อันดับแรก
Foot ฟุต เท้า ตีน
Football ฟุตบอล ฟุตบอล
For ฟอร์ สำหรับ
Forward ฟอร์เวิร์ด ล่วงหน้า ก้าวหน้า เร็ว ไว ทะลึ่ง แก่แดด ล่วงหน้า ก้าวหน้า ล้ำหน้า เร่งรัด ก้าวล่วง
Grabbing แกรบบิ่ง การจับฉวย
Hand  แฮนด์ มือ
Handles แฮนเดิลส์ กระทำการ จัดการ ดูแล ถือ จับ
He ฮี เขา(ผู้ชาย)
Her เฮอร์ หล่อน
His ฮิส ของเขา(ผู้ชาย)
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Left เลฟท์ ซ้ายมือ
Left-footed เลฟท์-ฟูตติด ถนัดเท้าซ้าย
Left-handed เลฟท์-แฮนดิด ถนัดมือซ้าย
Like ไลค์ ชอบ
Michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
Or ออร์ หรือ
Right ไรท์ ขวามือ ความถูกต้อง ทำให้ถูกต้อง เหมาะ เป็นธรรม สิทธิ
Right-footed ไรท์-ฟูตติด ถนัดเท้าขวา
Right-handed ไรท์-แฮนดิด ถนัดมือขวา
She ชี หล่อน เธอ
So โซ ดังนั้น
Soccer ซ็อคเกอร์ ฟุตบอล
Steps สเตป ก้าวเท้า เต้นรำ ขั้นบันใด (step+s)
Stuff สตัฟฟ์ ความเชี่ยวชาญ, ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง, การกระทำเฉพาะอย่าง, สระ, ปัจจัย, วัตถุดิบ, ไส้ขนม, ยัดไส้, เนื้อแท้, แก่นแท้, ธาตุแท้, บรรจุ, อัด, เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป, กินอย่างตะกละ
Such ซัส "เช่นนี้ มาก อย่างมาก บุคคลหรือสิ่งเช่นนี้
"
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Therefore แดร์ฟอร์ เพราะฉะนั้น
Things ธิงส์ สิ่งของ(หลายสิ่ง)
Uses ยูสส์ ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้ (use + s ใช้กับประธานเอกพจน์ และ he she it)
Usually ยูสชวลลี โดยปกติ
With วิท ร่วมกับ กับ
Writes ไรท์ส เขียน แต่ง(หนังสือ กลอน เพลง)
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น