วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Who Is It? ฮู อิส อิท “ใครเนี่ย” “มันเป็นใคร” “นี่คือใคร” “ใครคะ/ครับเนี่ย”

เวลาที่คนไทยเราพูดคุยกันหรือใช้คำถามเกี่ยวคนที่ไม่รู้จักด้วยประโยคว่า “ใครเนี่ย” “มันเป็นใคร” “นี่คือใคร” “ใครคะ/ครับเนี่ย”

ประโยคดังที่กล่าวมาข้างบนทั้งหมดมีความเดียวกันคือใช้ถามคนใดคนหนึ่งที่ไม่รู้จัก ในภาษาอังกฤษใช้รูปประโยคดังนี้

Who is it?
ฮู อิส อิท
มันคือใคร / มันเป็นใคร / นั่นใคร / ใครกัน ฯ

** ประโยคนี้สามารถใช้ในขณะพูดโทรศัพท์เพื่อถามว่าใครเป็นผู้พูดอยู่ปลายทางก็ได้ครับ เช่น

Who is it please?
ฮู อิส อิท พีส
ใครคะ/ครับนั่น

Who is that please?
ฮู อิส แดท พีส
ใครคะ/ครับนั่น

Who is calling please?
ฮู อิส คอลลิ่ง พีส
นั่นใครพูดคะ/ครับ, นั่นใครโทรมาคะ/ครับ

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Calling คอลลิ่ง การเรียกร้อง อาชีพ
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
That แดท นั้น
Who ฮู ใคร

See more words:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น