What Kind Of Hairstyles For Women Do You Like Most? : (Thai: คุณชอบทรงผมแบบไหนมากสุด)

"ทรงผม = Hairstyles" ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรได้บ้าง


ผลสำรวจชี้ชัด "ผู้ชาย" ชอบ "ผู้หญิง" ผมยาวเป็นลอนที่สุด จากการสำรวจสิงห์หนุ่มคะนองนาจำนวน 3,000 คน ร้อยละ 43 เปล่งเป็นเสียงเดียวกันดังกล่าว สำหรับ "ผมซอยสั้น" รั้งท้ายสุดในแบบทรงทั้งหมด 5 สไตล์ด้วยกัน

เรียนภาษาอังกฤษประโยค What Kind Of Hairstyles For Women Do You Like Most? คุณชอบทรงผมแบบไหนมากสุด
คุณชอบทรงผมแบบไหน

ผู้หญิงมักชอบผู้ชายผมสั้นมากกว่าผู้ชายผมยาว ในทางตรงกันข้าม ผู้ชายกลับชอบผู้หญิงผมยาวซะเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ "ผมยาวเป็นลอนๆ" หรือที่เรียกว่า "ผมยาวหยักศก" จัดว่าเป็นทรงผมที่เซ็กซี่ที่สุดของบรรดาหนุ่มๆมาดแมนทั้งหลายเขาหล่ะครับ ส่วน "ผมซอยสั้น" นั้น หนุ่มเขาให้คะแนนอยู่อันดับที่โหล่ครับ

มาดูกันครับว่าภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับทรงผมที่น่านำไปใช้เป็นอย่างไรกันบ้าง

What kind of hairstyles for women do you like most?
วอท ไคน์ด ออฟ แฮร์สไตล์ ฟอร์ วูเม็น ดู ยู ไลค์ โมสท์
คุณชอบผู้หญิงไว้ผมทรงไหนมากที่สุด
What kind of hairstyles do boys like on girls?
วอท ไคน์ด ออฟ แฮร์สไตล์ ดู บอยส์ ไลค์ ออน เกิร์ลส์
ชายชอบหญิงมีทรงผมแบบไหนI like a woman with long curly hairstyles.
ไอ ไลค์ อะ วูแมน วิท ลอง เคอร์ลี่ แฮร์สไตล์
ฉันชอบผู้หญิงมีผมลอนยาวWhich hairstyle will look the most flattering on me?
วิช แฮร์สไตล์ วิล ลุค เดอะ โมสท์ แฟลตเตอริ่ง ออน มี
ทรงไหนเข้ากับฉันมากที่สุด

I think you'd better have long straight hair.
ไอ ธิ้งค์ ยู'ด เบ็ทเตอร์ แฮฟว สเตรท แฮร์
ฉันว่าน่าจะเป็นทรงปล่อยตรงยาวนะWhat kind of hairstyles for men do women like?
วอท ไคน์ด ออฟ แฮร์สไตล์ ฟอร์ เม็น ดู วูเม็น ไลค์
ผู้หญิงชอบผู้ชายไว้ผมทรงไหนกันนะWhat do women prefer short hair or long hair?
วอท ดู วูเม็น พรีเฟอร์ ช็อท แฮร์ ออร์ ลอง แฮร์
สาวๆชอบชายผมสั้นหรือยาว

Many women say the "Super short hair".
แมนี่ วูแมน เซย์ เดอะ "ซูเปอร์ ช็อท แฮร์"
บรรดาหญิงทั้งหลายบอกว่าผมทรงสั้นเกรียนI prefer guys with long hair.
ไอ พรีเฟอร์ กายส์ วิท ลอง แฮร์
ฉันชอบคนผมยาวHe likes her hair this length.
ฮี ไลค์ เฮอร์ แฮร์ ดิส เล้นจท์
เขาชอบผมของเธอยาวประมาณนี้แหละ

Then you'd better not have of one of these hairstyles women/men hate. (Heh heh)
เธ็น ยู'ด เบ็ตเตอร์ น็อท แฮฟว์ ออฟ วัน ออฟ ดีส แฮร์สไตล์ วูเม็น/เม็น เฮท (หึ หึ)
ฉะนั้นคุณก็ควรหลีกเลี่ยงไว้ผมทรงที่สตรี/บุรุษเขาไม่ชอบซะ (หึ หึ)

ทั้งหมดเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่เอามาฝากกันเรื่องเกี่ยวกับทรงเผ้าทรงผมครับ

สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Better เบ็ตเตอร์ ดีกว่า ดีขึ้น
Boys บอยส์ เด็กผู้ชาย เด็กชาย หนุ่ม ลูกชาย ด.ช. บ๋อย ดรุณ พ่อหนุ่ม พ่อหนู ไอ้หนู
Curly เคอร์ลี่ หยิก โค้ง หยัก เป็นลอน งอ
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Flattering แฟลตเตอริ่ง ทำให้ดูสวยหรือดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง ประจบ อี๋ อี๋อ๋อ ยกยอ สอพลอ ฉอเลาะ ปะเหลาะ กอดมือกอดตีน กอดแข้งกอดขา ประจ๋อประแจ๋ ช่างประจบ ยอ ออดอ้อนออเซาะ เลียแข้งเลียขา
For ฟอร์ สำหรับ
Girls เกิรลส์ เด็กผู้หญิง สาว เด็กหญิง ดรุณี นารี พนิดา นงคราญ นฤมล กุมารี กัญญา ด.ญ. นวลหงส์ วนิดา
Guys กายส์ พวก
Hair แฮร์ ผม เส้นผม
Hairstyle แฮร์สไตล์ ทรงผม
Hairstyles แฮร์สไตล์ ทรงผม
Hate เฮท เกลียด ชัง รังเกียจ หมั่นใส้ จงเกลียดจงชัง เดียดฉันทร์ เกลียดชัง ไม่ชอบ เหม็นหน้า ความชัง
Have แฮฟว มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Kind ไคนด์ ชนิด ประเภท แบบ ลักษณะ จำพวก พรรณ ประการ ใจดี เมตตา ปรานี ละเมียด กรุณา
Kind of ไคน์ด ออฟ ชนิด / ประเภท
Length เล้นจท์ ความยาว
Like ไลค์ ชอบ
Long ลอง ยาว
Look ลุค การค้นหา การมอง ค้นหา ดู ตัดสิน เผชิญหน้า พิจารณา มีท่าทาง มีแนวโน้ม รูปร่างท่าทาง สีหน้า แสดงออก
Many แมนี่ มากมาย จำนวน
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Men เม็น คนหลายคน ผู้ชายหลายคน (ช่อง 2 ของ man)
Most โมสท์ ที่สุด
Not น็อท ไม่
Of ออฟ ของ
On ออน บน
One วัน หนึ่ง
Or ออร์ หรือ
Prefer พรีเฟอร์ ชอบมากว่า ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
Say เซย์ พูด กล่าว บอก ว่า เล่า รับสั่ง ปริปาก ออกปาก โจษจัน เปล่ง เว้า คำ
Short ชอร์ท สั้น ย่อ เตี๊ย เกรียน น้อย ใกล้ ห้วน
Straight สเตรจท์ ตรง ปกติ ซื่อตรง สม่ำเสมอ เป็นระเบียบ แนวราบ
Super ซูเปอร์ ผู้ควบคุม ชั้นพิเศษ ดีวิเศษ เกินปกติ เกรดเอ
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Then เธ็น แล้วก็
These ดีส เหล่านี้
Think ธิ้งค์ คิด
This ดิส นี้
What วอท อะไร
Which วิช ซึ่ง ที่ ใด ไหน อันไหน อันที่ อันซึ่ง คนไหน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไหน
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
With วิท ร่วมกับ กับ
Woman วูแมน สตรี ลูกผู้หญิง พุ่มพวง แม่บ้าน มารศรี อิสตรี นารี มารศรี อิสตรี นารี อรทัย อนงค์ นางสนองพระโอษฐ์
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
You'd ยู'ด คุณควรจะ (ย่อมาจากคำว่า you would และ you had)
Your ยัวร์ ของท่าน

      ไม่มีความคิดเห็น:

      แสดงความคิดเห็น