I Try To Convince My Customers To Increase Some P/O ฉันพยายามโน้มน้าวลูกค้าให้เปิดใบสั่งซื้อเพิ่ม

ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องการให้คนใดคนหนึ่งทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กริยาที่ใช้คือ Convince[คอนวินซ์] = ทำให้เชื่อ เพื่อนำไปสู่การกระทำอย่างไดอย่างหนึ่ง

ประโยคที่ใช้กริยา Convince เราสามารถนำมาแต่งเป็นประโยคต่างได้ดังตัวอย่างดังนี้

I try to convince my customers to increase more order volume.
ไอ ไทร์ ทู คอนวินซ์ มาย คัสตัมเมอร์ส ทู อินครีส มอร์ ออร์เดอร์ วอลลุ่ม
ฉันพยายามทำให้ลูกค้าเพิ่มยอดสั่งซื้อ

The police are convincing the kidnapper to release hostages.
เดอะ โปลิส อิส คอนวินซิ่ง เดอะ คิดแนปเปอร์ ทู โฮสเทจส์
ตำรวจกำลังเกลี้ยกล่อมผู้ลักพาตัวให้ปล่อยตัวประกัน

Have you ever convinced your boss to consider your wage?
แฮฟว์ ยู เอเวอร์ คอนวินซ์ ยัวร์ บอสส์ ทู คอนสิเดอร์ ยัวร์ เวจ
คุณเคยขอให้เจ้านายพิจารณาค่าแรงคุณบ้างไหม

She convinces her husband to buy a new car.
ชี คอนวินซ เฮอร์ ฮัสบันด์ ทู บาย อะ นิว คาร์
หล่อนโน้มน้าวสามีให้ซื้อรถคันใหม่

He cannot convince the bank to approve the bank loan.
ฮี แคนนอท คอนวินซ์ เดอะ แบงค์ ทู แอพพรูฟว เดอะ แบงค์ โลน
เขาไม่สามารถทำให้ธนาคารมั่นใจและปล่อยกู้ให้


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Approve แอพพรูบ อนุมัติ รับรอง อนุญาต พอใจ ถุกใจ ยินยอม ยกมือ เห็นชอบ เห็นด้วย เป็นที่ยอมรับ เห็นดี ไม่รังเกียจ
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Bank แบงค ธนาคาร เอาเงินฝากธนาคาร หาดตื้นๆ ฝั่ง มูลดิน ตลิ่ง
Boss บอสส์ นายจ้าง ควบคุม
Buy บาย ซื้อ จับจ่าย ติดสินบน รับเซ้ง จัยจ่ายใช้สอย ซื้อหา
Cannot แคนนอท ไม่สามารถ
Car คาร์ รถยนต์
Consider คอนสิเดอร์ด์ พิจารณา นึกถึง พิเคราะห์ พิจาร กลั่นกรอง นับถือ ตริ ครุ่นคิด รำลึก
Convince คอนวินซ์ หว่านล้อม ทำให้เชื่อ ทำให้สำนึก ชักจูงใจ ชักพา โน้มน้าวใจ
Convinced คอนวินซด์ หว่านล้อม ทำให้เชื่อ ทำให้สำนึก ชักจูงใจ ชักพา โน้มน้าวใจ (ช่อง 2 ของ convince)
Convincing คอนวินซิ่ง หว่านล้อม ทำให้เชื่อ ทำให้สำนึก ชักจูงใจ ชักพา โน้มน้าวใจ (มาจาก convince + ing)
Customers คัสตัมเมอร์ ผู้ซื้อ ผู้มาว่าจ้าง ผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ ลูกค้า
Ever เอฟเวอร์ เคย ตลอด
Have แฮฟว มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
He ฮี เขา(ผู้ชาย)
Her เฮอร์ หล่อน
Hostages โฮสเทจส์ ตัวประกัน เชลย ของประกัน ตั๋วจำนำ (มาจาก hostage + s)
Husband ฮันสบันด์ สามี ผัว พ่อบ้าน ช้างเท้าหน้า ฝาละมี
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Increase อินครีส การเพิ่มขึ้น เพิ่ม จำนวนที่เพิ่มขึ้น
Kidnapper คิดแนพเปอร์ ผู้ลักพาตัว ผู้ลักพา
Loan โลน เงินกู้ การให้ยืม ให้กู้ ให้กู้(เงิน สิ่งของ)
More มอร์ มากกว่า มากขึ้น
My มาย ของฉัน
New นิว ใหม่
Order ออร์เดอร์ ลำดับ สั่ง คำสั่ง สั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ จัดระเบียบ ความเป็นระเบียบ
Police โปลิศ ตำรวจ
Release ลีรีส ปล่อย
She ชี หล่อน เธอ
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
To ทู ไปถึง
Try ไทร์ย พยายาม ตรวจสอบ การทดลอง การลอง สอบสวนในศาล
Volume วอลุ่ม ปริมาณ ปริมาตร จำนวนมาก ระดับเสียง
Wage เวจ ค่าแรง ค่าจ้าง สินจ้าง ค่าตัว ค่าแรงงาน ค่าจ้างเงินเดือน ผลแห่งกรรม ให้คำมั่น ว่าจ้าง ดำเนิน กระทำ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ ของท่าน
Think ธิ้งค์ คิด
To ทู ไปถึง
United ยูไนทด์ สามัคคี โยงใย พร้อมใจ ตาม กลมเกลียว ทำให้ติดกัน ทำให้เป็นหนึ่ง เข้ากัน รวมกัน ผูกกัน ร่วมวง ร่วมแรงร่วมใจ สมัครสโมสร เป็นหนึ่งเดียว
Up อัพ ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
Very เวรี่ อย่างมากมาย แท้จริง เฉพาะ
Well เวลล์ ดี หายดี อย่างสุดๆ บ่อน้ำ ปล่อง ท่วมท้น คำขึ้นต้นประโยคคำพูดที่ไม่มีคำแปลเป็นไทย
What วอท อะไร
Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
Yes เยส ใช่
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น