3 ปี 5 ปีมีเป้าหมายอะไร "What Does The Goal You Have In Mind?" :: เป้าหมายในใจคุณคืออะไร?

"เป้าหมายในใจคุณคืออะไร"ภาษาอังกฤษคือ


ท่านจะตอบเป็นภาษาอังกฤษยังไงต่อคำถาม "คุณมีเป้าหมายอะไรอยู่ในใจ?" ได้รู้ภาษาอังกฤษ ทำให้คิดถึงอนาคต... 


เป้าหมายชีวิต : goal in mind

คนเราเกิดมาทุกคนย่อมมีความหวัง(Hope) มีเป้าหมาย(Goal) มีความต้องการในชีวิตที่แตกต่างกันไป เล็ก ใหญ่ หรือว่ากำลังพอดีๆ

"อยากเป็นผู้จัดการใน 3 นี้" นี่ก็คือเป้าครับ

เมื่อเรามีความปรารถนาแล้วเราต้องตั้งเป้าหมาย(Goal)เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้เราก้าวไปสู่มันอย่างถูกที่และทันเวลาครับ ชีวิตคนเรามันแสนจะสั้น ถ้าคิดแล้วไม่มันจะยิ่งสั้นเข้าไปใหญ่เลยล่ะครับ

ภาษาไทย(Thai)ของเราที่เกี่ยวกับเป้าหมายสามารถเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษ(English)ได้ตามตัวอย่างประโยคด้านล่างที่ผมนำมาฝากเพื่อพอเป็นแนวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ

ถ้าจะถามว่าคุณมีเป้าหมายอะไร สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้เลย

ตัวอย่างประโยคคำถาม


What does the goal you have in mind?
ว็อท ดาส เดอะ โกล ยู แฮฟว อิน มายด์
คุณมีเป้าหมายอะไรในใจมั้ยครับ/คะ
Do you have any objective in your life?
ดู ยู แฮฟว แอนี่ ออฟเจ็คทีฟ อิน ยัวร์ ไลฟ์
ชีวิตคุณมีเป้าหมายอะไรไหมWhat is your aim in the next 10 years’ time?
ว็อท อิส ยัวร์ เอม อิน เดอะ เนกซท์ เท็น เยียร์ส ไทม์
คุณมีจุดมุ่งหมายอะไรในอีกสิบปีข้างหน้าDo we have any production plan target in our hand?
ดู วี เฮฟว แอนี่ โปรดักชั่น เพลน ทาร์เก็ต อิน เอ้าเออร์ แฮนด์
เรามีเป้าหมายแผนการผลิตอยู่ในมือหรือเปล่าคะ/ครับ

ตัวอย่างประโยคคำตอบที่เกี่ยวกับเป้าหมาย

I want to be a self-employed English translator.
ไอ ว้อน ทู บี อะ เซลฟ-อิมพลอยด์ อิงลิช ทรานสเลเตอ์
อยากเป็นนักแปลภาษาอังกฤษอิสระI want to be a CEO of insurance company or mortgage.
ไอ ว้อน ทู บี อะ ซีอีโอ ออฟ อินชัวรันซ์ คัมพานี ออร์ มอร์เกจ
ต้องการเป็นซีอีโอของบริษัทประกันหรือรับจำนองMy aim is to retire earlier and travel around the world.
มาย เอม อิส ทู รีไทร์ เออริเออร์ แอนด์ เทรเวล อราวด์ เดอะ เวิร์ลด
ฉันอยากเกษียนเร็วๆและเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกThe target of hosting are 23 million for services our web site customers.
เดอะ ทาร์เก็ท ออฟ โฮสติ่ง อาร์ ทเว็นตี้ทรี มิลลัน ฟอร์ เซอร์วิซ เอาเออร์ เวบ ไซท์ คัสทัมเมอร์
เป้าหมายเวบโฮสทั้งหมดจำนวนยี่สิบสามล้านสำหรับให้บริการลูกค้า

ตัวอย่างประโยคบอกเล่าทั่วไปเกี่ยวกับคำว่าเป้าหมาย

Our company set up the target sales in the first quarter at 101 million THB.
เอาเออร์ คัมพานี เซ็ท อับ เดอะ ทาร์เกท เซล'ส อิน เดอะ เฟิร์ส ควอร์เตอร์ แอท วันฮันเดรดแอนด์วันมิลลัน ไทยบาท
บริษัทของเราตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่หนึ่งร้อยหนึ่งล้านบาทWe aim to marry next year as soon as after we come back from Singapore.
วี เอม ทู แมร์รี่ เนกซ์ท เยียร์ แอส ซูน แอส อาฟเตอร์ วี คัม แบค ฟรอม สิงคโปร์
เราจะแต่งงานกันปีหน้าเร็วที่สุดหลังกลับจากสิงคโปร์

ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแนะแนวทางการวางเป้าหมายชีวิตกันแล้วนะครับ...

วันนี้ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ
แล้วค่อยพบกันใหม่นะครับ

สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more articles:

  Vocabulary: คำศัพท์

  A ใช้นำหน้าคำนาม สรรพนาม สิ่งเดียว

  After หลังจาก

  Aim มุ่ง เพ่งไป

  And และ

  Any ใดๆ ทั้งหมด

  Around ทั่ว รอบ

  As soon as ราวๆ เร็วที่สุดประมาณ
  At ที่
  Back หลัง ข้างหลัง หลังจาก

  Be เป็น

  CEO = Chief of Officer หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

  Come มา

  Company บริษัท

  Customer ลูกค้า

  Do ทำ

  Does (do) ทำ

  Earlier เร็วขึ้น เช้าขึ้น

  Employ การจ้างงาน

  English ภาษาอังกฤษ คนอังกฤษ

  First ที่หนึ่ง ลำดับแรก

  From จาก

  Goal เป้าหมาย

  Hand มือ

  Have มี

  Hosting = web site hosting ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำหรับเวบไซท์

  I ฉัน

  In ใน

  Insurance ประกันภัย

  Is เป็น อยู่ คือ

  Life ชีวิต

  Marry แต่งงาน

  Million ล้าน

  Mind ใจ จิตใจ

  Mortgage จำนอง

  My ของฉัน

  Next หน้า

  Objective วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

  Of ของ

  Or หรือ

  Our ของพวกเรา

  Plan แผน

  Production ผลิตภัณฑ์

  Quarter ไตรมาสแรก

  Retire เกษียณการทำงาน

  Sales ขาย เกี่ยวกับการขาย

  Self-ตนเอง

  Self-employed เป็นนายตัวเอง ทำธุรกิจของตัวเอง

  Service การบริการ บริการ

  Set up ตั้งขึ้น

  Singapore ประเทศสิงคโปร์

  Target เป้าหมาย

  Thai ภาษาไทย คนไทย

  THB. =Thai Baht สกุลเงินไทยบาท

  The คำนำหน้านาม สรรพนามที่เฉพาะเจาะจง

  Time เวลา

  To ถึง

  Translator ผู้แปลภาษา นักแปล

  Travel ท่องเที่ยว

  Want ต้องการ

  We พวกเรา

  Web site เวบไซท์

  What อะไร

  World โลก

  Year ปี

  You ท่าน

  Your ของท่าน

  1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2560 20:06

   อยากสอบได้คะแนนโทอิก 600 คะแนนจังเลย! ทำไงดีก้าบบ

   ตอบลบ